20 maj 2024

Ny evenemangsstatistik presenterad

Ny evenemangsstatistik för Sverige visar bl a att den samlade evenemangsnäringen omsatte 53,2 miljarder kronor totalt år 2021, och sysselsatte 106 400 personer.

För andra gången har rapporten Evenemang i siffror presenterats, denna gång med statistik för år 2021, samt biljettstatistik för år 2022. Bakom rapporten står Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp, Visita och BFUF, och det är statistikföretaget Jupel som har sammanställt data.

Inkluderade i statistiken är sammantaget ca 24 000 svenska idrotts- och kulturorganisationer som helt eller delvis bedriver evenemangsverksamhet. Statistiken visar att dessa organisationer och företag bidrog till BNP med ett förädlingsvärde på 24,7 miljarder kronor.

Totalt 106 400 personer var sysselsatta inom sektorn under året. En konvertering till årsverken ger 31 900 personer, många i evenemangsbranschen är sysselsatta på deltid eller konsultbasis.

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk Live, säger:

– Svensk Live har haft stor nytta av denna statistik i alla de möten vi har i kommuner och regioner. En utgångspunkt för resonemang om hur det är och varför, men också hur evenemangen och städer kan utvecklas. Statistiken är helt enkelt ett viktigt arbetsverktyg för oss och vår målsättning: att Sverige ska vara världens bästa land för livemusik.

För år 2022 har man också analyserat data från de sex största biljettbolagen i Sverige, och konstaterar att 2022 innebar en återhämtning, om än inte tillbaka till nivåerna innan pandemin.

En hel del av evenemangen som genomfördes under år 2022 var sådana evenemang där biljetterna hade sålts innan pandemin slog till, vilket också syns i statistiken. Antalet evenemang ökade procentuellt mer (44 procent) än antalet sålda biljetter (9 procent) under 2019–2022.

Statistiken för evenemangssektorns omsättning baseras på så kallade SNI-koder, där koder som 5621 – Cateringverksamhet vid enskilda evenemang, 5920 – Ljudinspelning och fonogramutgivning, 9001 – Artistisk verksamhet, 9002 – Stödtjänster till artistisk verksamhet, 9003 – Litterärt och konstnärligt skapande, 9004 – Drift av teatrar, konserthus och 9321 – Nöjes- och temaparksverksamhet bl a ingår. Totalt har man använt sig av 11 SNI-koder som är kulturrelaterade, och 4 SNI-koder som är idrottsrelaterade.

Genom att filtrera för 0% och/eller 6% moms har man kunnat avgränsa omsättning inom det som kallas KEP (Kulturevenemangspopulationen), 6% moms gäller bland annat för entréavgifter till konserter, teater, opera, balett och musikalföreställningar. Momsfritt gäller bland annat vid gager.

Nettoomsättningen för samtliga verksamheter inom det som definieras som kulturevenemangspopulationen var 42,3 miljarder kronor år 2022, medan omsättningen för 0% och/eller 6% moms var 13,4 miljarder kronor.

Sammantaget ger alltså statistiken en bra bild över de samlade kulturevenemangen, och Michel Brännvall, vd för Svensk Scenkonst, säger:

– Det är mycket värdefullt att scenkonsten, livemusiken och idrotten nu har gemensam och samlad statistik som beskriver evenemangen. Materialet ger oss en djupare förståelse för våra sektorer som näring och arbetsmarknad.

Presentationen av statistiken finns att se på YouTube.

Läs rapporten

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se