19 mars 2024

4 Snabba: Per Alexandersson, ny ordförande Svenskt Rockarkiv

Svenskt Rockarkiv, med placering i Hultsfred, har som mål att samla den svenska populärmusikhistorien. Förra veckan hölls årsstämma och Per Alexandersson valdes till ny ordförande för förbundets styrelse. MI tog kontakt för 4 Snabba.

Svenskt Rockarkiv startade i Stockholm för 30 år sedan, men finns sedan 20 år tillbaka i Hultsfred med en enorm samling objekt som inkluderar allt från plektrum till turnébussar.

Ny ordförande för arkivets styrelse är Per Alexandersson, tidigare underhållningschef på Liseberg, som var med och startade Hultsfredsfestivalen 1986.

Vad tycker du är viktigast just nu för arkivets utveckling?

– En starkare finansiering skulle självfallet kunna utveckla verksamheten i rätt riktning, t ex genom bokutgivningar och annan utåtriktad verksamhet.Där är vi på gång. Samtidigt måste vi bevara stabiliteten och hantera samlingarna, så väl nya som gamla, på ett bra sätt och göra dem tillgängliga.

Förra året fick Svenskt Rockarkiv statligt stöd för första gången. Vad betyder det för verksamheten framåt?

– Det är ett erkännande förstås, eftersom populärkulturen i bred mening är styvmoderligt behandlad av Statens Kulturråd. Dock bör det tilläggas att 400 000 i detta sammanhanget inte är helt tillfredsställande, men givetvis varmt välkommet.

Finns det någon tanke på att förändra namnet? ”Rock” är ju idag ett mer nischat begrepp än på 90-talet och arkivet innefattar mer än gitarrbaserade genrer.

– Den frågan kommer att komma upp för diskussion i styrelsen mot bakgrund av att det idag är ett arkiv för svensk populärmusik från cirka 1958 och framåt.

Det finns över en halv miljon objekt i samlingen. Vilket är din favorit?

– Förutom jag har lätt att fastna i skiv- och affischsamlingarna, så är det svårt att undvika The Hives tidiga turnébuss eller ledningsgruppsprotokollen från Hultsfredsfestivalen. Sedan är sökmotorn Pop Fakta en enorm tillgång. Där blir man lätt fast.

Styrelsen för Svenskt Rockarkiv består 2024 av:Per Alexanderson, ordförande; Pelle Andersson, kassör; Anna-Charlotta Gunnarsson, Anna Wedin, Petra Markgren Wangler, Magnus Mårtensson, Roger Bergner, Lars Nylin och Tommy Svensson Pöder.

Läs mer om Svenskt Rockarkiv här.

Christel Valsinger

Foto: Richard Nordgren