18 mars 2024

4 SNABBA: Christian Birch-Jensen på Creed Media

Christian Birch-Jensen är ny VD på marknadsföringsbyrån Creed Media. MI intervjuade honom om hans visioner för bolaget och framtiden för musik och marknadsföring.

Svenskgrundade Creed Media har sedan lanseringen 2018 vuxit successivt och är numera ett bolag med 80 anställda, med kontor i Sverige, London och New York. Bland bolagets kunder finns flera av världens största underhållningsbolag, som t ex Universal, Warner, Sony, Spotify och Live Nation.

MI ställde fyra snabba till Christian Birch-Jensen, ny VD som tog över efter Timothy Collins för några veckor sedan.

Ny VD på Creed Media – berätta mer om din bakgrund

– Jag har länge haft en passion för strategi, marknadsföring och bolagsbygge. Jag kommer senast från TikTok där jag fokuserade på TikToks market entry- och tillväxtstrategi i Europa med ansvar för den Nordiska regionen som en del av ledningsgruppen. Innan dess var jag på McKinsey & Company, som rådgivare åt bolagsledningar i strategifrågor inom digital tillväxt, marknadsföring och bolagsköp.

Creed Media har vuxit mycket under de senaste åren, vad skulle du säga är de viktigaste framgångsfaktorerna?

– När Tim och Hugo startade Creed skapade de ett helt nytt sätt för artister att nå ut med sin musik. De identifierade fördelarna med nya plattformar inom short-form video extremt tidigt, dessutom med en djup förståelse för Generation Z och ett fantastiskt know-how inom musik.

– Denna innovationsförmåga blandat med ett starkt driv för att skapa värde för våra partners har fortsatt att genomsyra verksamheten och varit en viktig nyckel till framgång. Och inte minst det fantastiska teamet där alla medarbetare har en enorm passion för att hjälpa våra partners att nå ut med sin musik.

Vilka visioner har du för bolaget framöver?

– Vi kommer att fokusera på att fortsätta Creeds tillväxtresa på våra nuvarande marknader där USA är ledstjärna, men även expandera till nya marknader. Creed ska fortsatt vara den mest innovativa aktören på marknaden och bibehålla sin plats som ledande aktör när det kommer till att hjälpa artister att nå ut med sin musik och driva engagemang.

– Detta kommer att drivas av produktinnovation, satsningar på våra medarbetare samt vidareutveckling av våra digitala verktyg. Det är prioritet för mig att Creed fortsätter vara en plats för talanger att utvecklas långsiktigt och att behålla vår magiska kultur.

Hur tror du att musiklandskapet kommer förändras under de kommande åren?

– Branschen kommer bli allt mer individualiserad på både lokal och global nivå, men framförallt lokalt. Allt fler artister kommer att kunna bygga en professionell karriär utan ett större team och DIY-vågen kommer att växa med fortsatt kraft.

– Jag tror även att språk och gränser kommer att suddas ut alltmer och vi kommer se fler artister från t.e.x Afrika och Asien slå igenom globalt i större skala än tidigare. Digitaliseringen kommer fortsatt att ha stor påverkan genomgående, från skapandeprocessen till hur musiken når ut till nya lyssnare och hur artister connectar med sina fans.

https://www.creedmedia.com

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se