27 februari 2024

Programmet klart för Manifest Talks

Musiklivets gräsrötter, musikalisk mångfald och möjligheter och utmaningar med generativ AI. Det är några av ämnena som tas upp i seminarieprogrammet för Manifest Talks den 7 mars.

Den 7 mars är det dags för årets Manifestgala, som arrangeras av SOM (Svenska Oberoende Musikproducenter). Den numera ambulerande galan äger denna gång rum på Arbis i Norrköping. Under dagen bjuds också alla som är intresserade in till Manifest Talks, ett arrangemang i samarbete med studieförbundet Sensus, med seminarier och panelsamtal som rör musikbranschfrågor. Dessa kommer att ske på Kulturkvarteret Hallarna –  Teater Bråddgatan 37, och kräver ingen föranmälan.

På programmet finns bl a:

Nordic Independent Labels today
Ett panelsamtal som följer upp Nordic Independent Label Conference som hålls den 6 mars, där Hugo Scherman/Smuggler Music och SOM talar med representanter från nordiska motsvarigheterna, IndieCo (FI), DUP (DK) och FONO (NO).

AI heard it through the grapevine
Ett samtal om det senaste i utvecklingen av generativ AI och vilka utmaningar och möjligheter som finns för musikskapare och branschen. Deltagare är Eva Karman Reinhold, Ordförande SOM (Moderator), Martin Jonsson Tibblin/FST och Thorbjörn Öström/Advokat och tidigare jurist STIM, European Writers Council.

Musiksverige idag och imorgon
Panel om musikbranschens aktuella frågor. Med avstamp i AI-panelen och dagen i övrigt, ett samtal om ny teknik, politik och förutsättningarna för att bedriva musikverksamhet idag och imorgon. Med Eva Karman Reinhold, Ordförande SOM (Moderator), Martin Jonsson Tibblin/FST, Marit Woody/Musikförläggarna, Mathias Strömberg/SKAP, Rebecka Sjöström/Playground, Christopher Thordson/IFPI.

Hela programmet finns på Manifestgalans hemsida.

Christel Valsinger