20 februari 2024

Enkät ska ge bild av artisters ekonomiska förutsättningar

Får du rätt ersättning från ditt skivbolag? SAMI (Svenska artisters och musikers intresserorganisation) är en av flera organisationer som just nu genomför en enkät bland artister och musiker för att ta reda på hur den nya lagstiftningen i EU, som rör ersättning för inspelningar, följs.

De nya lagarna handlar bland annat om att skivbolag måste redovisa för artister hur deras inspelningar använts och vilka intäkter bolaget haft till följd av inspelningen. Skälig ersättning ska utgå och en artist kan komma att få rätt till ytterligare ersättning om den som utbetalats tidigare anses vara för låg i förhållande till vad bolaget tjänat.

Just nu genomför SAMI en enkätundersökning i samarbete med AEPO-ARTIS (Association of European Perfomers Organisation) och IAO (International Artist Organisation), för att ta reda på hur de nya lagarna efterföljs.

Målet med undersökningen är att skapa en bättre bild av artisters ekonomiska förutsättningar på stor skala i Europa, som underlag för eventuella politiska beslut och framtida lagstiftning.

Mer information och länk till undersökningen finns här.

Christel Valsinger