12 februari 2024

4 SNABBA: Björn Masuhr på EasyArr

EasyArr är en tjänst som vill gör det lättare för artister och arrangörer att planera budget och biljettförsäljning, och samtidigt minska de ekonomiska riskerna i samband med konserter och evenemang.

EasyArr är en slags kombinerad crowdfunding och Airbnb för livemusik, där de som äger venues och artister kan möta varandra och skapa arrangemang. Arrangemangen har en minsta gräns för hur många biljetter som behöver säljas, och om försäljningen inte når upp till gränsen, får publiken tillbaka sina biljettpengar. EasyArr vill också tillhandahålla en tjänst som gör det enkelt för alla slags liveaktörer att budgetera och planera konserter.

MI ställde fyra snabba till VD Björn Masuhr:

Vad är bakgrunden till att ni har lanserat EasyArr?

– Rent tekniskt är det lätt att sälja biljetter. Det svåra är att veta hur många biljetter som behöver säljas, då moms, Stim och allt annat är betalt. Vi pratade tidigt med flera av landets större aktörer bland lokalägare, artister och arrangörer och alla uttryckte behovet av ett arrangörsverktyg som guidar arrangören från idé, via kalkyler, digitala avtal, via biljettförsäljning till rapporter och förenklad administration.

– Men viktigast av allt är att undanröja alla ekonomiska risker för alla inblandade i arrangemanget. Redan innan covid-19 såg vi behovet, framförallt bland unga och ovana artister och ideellt drivna lokaler, att kunna arrangera sina egna arrangemang – små eller lite större – utan att de har alla förkunskaper som krävs, men framförallt utan att ta en ekonomisk risk. Nu efter pandemin är behovet ännu större och finns även hos redan etablerade artister.

Vilka är ni som driver plattformen och företaget?

– Vi är en tajt grupp entreprenörer med olika bakgrund bland annat inom kultur, turism, evenemang och telekom som, med tidig uppbackning av AlmiInvest och privata finansiärer, startat bolaget EasyArr AB med säte på Gotland.

Hur fungerar det?

– Med hjälp av en kalkyl räknar du snabbt ut exakt hur många biljetter som behöver säljas för att allt ska kunna betalas. Vi kallar dem sådd-biljetter och alla biljettköpare vet förutsättningarna. Säljs sådd-biljetterna startar live-försäljningen. Säljs inte alla sådd-biljetter före sista dagen för fri avbokning, kan du som är arrangör garantera de sista biljetterna själv eller så ställs arret in.

– Eftersom ingen kan ta ut pengarna som betalats in före arrangemanget kan du, om det ställs in, alltid garantera att alla biljett-, stöd- och sponsorpengar återbetalas till 100%. Därmed blir det helt riskfritt för alla inblandade – inte minst för publiken.

– Live-biljetterna skapar överskott som du kan dela med sådd-biljettköparna, antagligen de bästa fansen, eller med någon av dem som är en del av arret. Vi har integrerat biljettförsäljning och digital avtalshantering och det mesta andra som behövs för en arrangör som vill använda sig av ”Kickstarter-metoden”. Allt i samma flöde som gör det lätt att göra rätt.

Hur hoppas du att livebranschen kommer att utvecklas under de kommande åren?

– Det vi vill bidra med till livebranschen är att göra det möjligt för alla, även för den som inte har stora resurser, eller får offentliga bidrag, eller artister som ännu inte blivit upptäckta av managementbolagen, att kunna testa. Det kan vara tjugo polare på en AW på lokala puben, där både puben och artisten tjänar pengar redan första gången.

– I vår vision ser vi det Svenska Musikundret 3.0 där livebranschen återigen sjuder på gräsrotsnivå eftersom tusentals musiker, skådespelare, författare och mängder av lokalägare, krögare och andra kan, vill och vågar testa nya upplägg eftersom de inte behöver ta några ekonomiska risker.

www.easyarr.se

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se