11 januari 2024

193 000 kr i musikförlagsstöd från Musikförläggarna

Tre projekt får musikförlagsstöd från Musikförläggarna om sammanlagt 193 000 kronor, efter den senaste sökomgången. Stöden kommer att användas till en biografi, en festival för musik i rörlig bild och ett låtskrivarcamp för elektronisk musik.

Två gånger om året delar Musikförläggarna ut musikförlagsstöd till ett antal projekt, initierade av musikförlag, som syftar till att ge rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggöra upphovsrättens värde och innebörd.
En fristående kommitté bestående av personer från bl a musikbranschorganisationer, musikbolag och musikförlag fattar beslut om vilka projekt som får stöd.

I andra sökomgången för 2023 har tre projekt fått stöd:

Mars Music AB
 får 50 000 kronor till Sture Borgedahls gärningar & möten 1937-2007 – en biografi
. Boken ska skildra popmusikens framväxt från slutet av trettiotalet till 2000-talet och hur musikbranschen främjades genom Sture Borgedahls musikförläggargärningar. Boken ska också belysa grunden för musikförlagsbranschen, från en tid då utgivning och försäljning av noter var i paritet med den växande skivbranschen.

OONA AB
 får 50 000 kronor i stöd för för att skapa en grund för ett årligt återkommande event/festival som lyfter fram kompositörer och musikaliska verk specifikt skapade för rörlig bild. Vid eventet planeras en konsert där musik som är komponerad specifikt för film (eller TV-serie) under det senast innevarande året framförs av instrumentalister. I anslutning till konserten kommer samtal med personer som varit med och skapat verken att arrangeras, samt ett samtal mellan relevanta aktörer som berör film- och TV-musik.

Universal Music Publishing
 får 93 000 kronor för att arrangera campet Heartbeats för alternativ elektronisk musik. Syftet är att lyfta fram kreatörer inom elektronisk musik och skapa en plattform för kreativt samarbeta för lokal och internationell talang. Målsättningen är att hjälpa en ny generation banbrytande musikskapare att skriva nästa kapitel av svensk musikexportshistoria.

Christel Valsinger