21 november 2023

MMF Talks Förlag

Music Managers Forum (MMF) är världens största nätverk och organisation för managers. Nyligen genomförde den svenska grenen, MMF Sweden, ett event på Stim Music Room, där managers fick möjlighet att möta de stora förlagen.

MMF Sweden arrangerar återkommande träffar där managers som är medlemmar i organisationen kan samlas och dela kunskap och utbyta erfarenheter med varandra. Syftet med träffarna, som kallas MMF Talks, är att bjuda in gäster från andra delar av branschen som får ge sina perspektiv och svara på frågor och funderingar från medlemmarna.

Nyligen genomfördes en sådan träff på Stim Music Room, den här gången på temat förlag. Svenska managers fick möta några av Sveriges mest framstående musikförlag, inbjudna gäster var Johnny Tennander från Sony Music Publishing, Jonas Wikström från Universal Music Publishing, Lars Karlsson från Warner Chappell Music och Johan Ekelund från Kobalt Music.

Revin Baban och Pär Stavborg, som sitter i MMF Swedens styrelse, förmedlade frågor till panelen, som rörde centrala ämnen inom musikförlagsarbetet och dess relation till musikskapare.

Branschens hälsotillstånd, förändringar i arbetsmetoder inom musikförlagssektorn, användningen av nyskapande digitala verktyg, framtiden för katalogförvärv och vilka faktorer som påverkar beslutet att förvärva musikkataloger diskuterades bland annat.

Ersättningar för strömmande musik och talangutveckling diskuterades också, där förlagen påpekade att de i hög grad engagerar sig på dessa områden, ofta på ett mycket mer omfattande och långsiktigt sätt tillsammans med musikskaparna än enbart kortsiktiga utgivningar.

Förlagens syn på användningen av AI, inklusive dess fördelar, inverkan och eventuella upphovsrättsliga frågor som kan uppstå behandlades också, liksom A&R-rollens betydelse, där det diskuterades musiktrender och den kommande utvecklingen inom förlagsbranschen.

Träffen avslutades med en Q&A där managers fick chansen att ställa sina frågor och funderingar.

För managers som önskar bli medlemmar i MMF Sweden och delta i kommande träffar, finns information om hur man blir medlem på www.mmfsweden.com.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se