17 november 2023

4 SNABBA: Niclas Molinder

Den 17 november lanserade Music Rights Awareness Foundation och WIPO en ny utbildningsplattform för musikskapare. Bakom plattformen står bl a Niclas Molinder, vi ställde fyra snabba till honom.

Music Rights Awareness är en organisation som bildats med syftet att öka kunskapen kring rättigheter, metadata och ekonomi för musikskapare runt om i världen. Bakom organisationen står Björn Ulvaeus, Niclas Molinder och Max Martin, som under flera års tid jobbat för att skapa en utbildningsplattform som ska komma musikskaparna till godo.

Under fredagen lanseras plattformen, där användare kan skapa egna konton utifrån sin egen roll, nivå och erfarenhet. Innehållet består av artiklar, intervjuer, instruktionsvideos och djupare information inom alla de områden som musikskapare kan tänkas stöta på.

Vad är bakgrunden till Clip och vad fyller det för behov?

– Jag fick idéen till Clip under mitt arbete med mina andra projekt som hjälper musikskapare att hålla ordning på informationen om vem som gjort vad på låtarna. Den otroligt viktiga information som kallas metadata och är helt avgörande för att alla inblandande i en låt får sina credits och rättvis ersättning när den används. Eftersom jag är låtskrivare och producent själv vet jag hur jobbigt, svårt och ointressant det kan vara med all denna administrativa del av skapandet.

– MEN, vi musikskapare klagar och skriker också ofta högt och ifrågasätter varför vi inte får rätt ersättning snabbare. Om bara kunskapsnivån hos alla som skapar musik var högre gällande vilket ansvar vi har själva och hur relativt enkelt det är för oss att se till att all information blir rätt från början skulle kvaliteten på metadatan bli mycket bättre och labels, förlag och CMO’s kan då snabbare och mer korrekt betala ut våra ersättningar. Det finns ingen annan än vi som skapar låtarna som vet den rätta sanningen om vem som gjort vad så vi har en viktig roll.

– Vi lanserar nu Clip för att ge alla som skapar musik enkel, snabb och gratis tillgång till rätt grundkunskap om hur musikbranchen fungerar samt vad man har för rättigheter och ansvar för sina låtar.

Ni har en lång lista av samarbetspartners, vilka har varit med i arbetet?

– Det har varit en lång och ibland utmanande process att ena alla inblandade parter men för att ett sånt här stort internationellt musikindustriprojekt är det en förutsättning att alla är med. Aldrig tidigare har samtliga internationella musikbranschorganisationer samarbetat på detta sätt i ett projekt som är riktat direkt till musikskaparna.

– Med i projektet finns förutom WIPO också CISAC, ICMP, IMPF, SCAPR, IFPI, CIAM, ECSA, FIM, DiMA, Filaie, IFRRO, International Authors Forum, FIAPF, SAA, IPA, SONA m fl. Tillsammans representerar dessa organisationer alla olika intresseområden i branschen.

Hur har innehållet i utbildningsplattformen tagits fram?

– Mitt mål var att enas om tre hörnstenar i utbildningsmaterialet. För det första, allt material måste vara juridiskt korrekt godkänt av samtliga. För det andra, konsekvent terminologi, musikbranchen lider av en helt rörig terminologi där massa utryck och förkortningar är svåra att förstå och kan betyda samma sak.

– Ta bara vårt vanligaste uttryck ”låt”, vad är det egentligen och vad betyder det när det gäller ersättningar och credits? Här har vi lyckats ena alla i en konsekvent terminologi som gör det enklare att förstå. Alla dessa ord och termer är klickbara i texten på Clip och allt förklaras direkt via pop-up bubblor på sidan.

– Och för det tredje, viben, tonfallet och hela känslan på Clip är utformat med fokus på musikskaparna för att skapa intresse att lära sig alla dessa viktiga delar som är helt avgörande för att kunna leva på sin musik. Clip är nu först tillgänglig på engelska men kommer snart i alla sex officiella FN-språk. Vi kommer självklart fortsätta lägga till mer material, både i video och text.

Vad hoppas du ska bli resultatet nu när Clip lanseras?

– Min förhoppning är att Clip kommer hjälpa musikskapare över hela världen att förstå hur vår komplicerade bransch med alla olika inblandade parter fungerar.

www.goclip.org

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se