13 november 2023

Stim och Svensk Live med ny ersättningsmodell

Svensk Live och Stim har enats om en ny ersättningsmodell till musikskapare för liveevenemang. Överenskommelsen innebär en prismodell med en bestämd procentandel av biljettpriset, istället för som tidigare, en fast tariff. 

När konserter genomförs betalar arrangörerna en del av sina intäkter till Stim, som sedan fördelar denna intäkt till musikskaparna. Syftet med den här funktionen är att ge upphovspersonerna en ersättning för att deras verk används vid konserter, både om det är musik som artisten själv har skrivit, eller då man framför låtar som andra låtskrivare står bakom.

Tidigare har livearrangörerna betalat en fast tariff till Stim, beroende av hur många besökare konserten har och vad konsertbiljetten har kostat. För konsertbiljetter som t ex kostat 251 – 300 kronor har arrangören tidigare betalat 11,44 kronor per besökare, och för biljetter i spannet 451 – 500 kronor har man betalat 13,46 kronor.

Den nya prismodellen, som enbart gäller endagsbiljetter, innebär att livearrangören betalar Stim en andel på 4 % av biljettintäkterna för biljettpriser upp till 650 kr (exklusive moms). Från biljettpriser om 651 kr och uppåt kommer arrangörerna istället betala 3 % av intäkterna.

Överenskommelsen träder i kraft i januari 2025, med en instegsmodell under 2024. Brytpunkten på 650 kr kommer sedan att indexregleras varje år enligt konsumentprisindex, eller inflationen i Sverige.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se