4 november 2023

Mirac fyller 10 år

Föreningen Mirac samlar sedan 2013 forskare och andra aktörer som fördjupar sig i musikbranschen. 22-23 november firar Mirac 10 år med konferens på KMH i Stockholm. MI har hört sig för hos ordförande Thomas Florén om vad som är på gång.

Den ideella föreningen Mirac grundades 2013 på Stockholms Universitet med målet att främja tvärvetenskaplig forskning om musikbransch och musikliv. I föreningen finns såväl forskare som andra aktörer som vill fördjupa sig i musikbranschens mekanik. Styrelsen utgörs för närvarande av Susanna af Leijonhufvud, Thomas Florén, Daniel Fredriksson, Lars Kaijser, Sebastian Lindroth Ahl, Joppe Pihlgren och Linda Portnoff.

Efter ett inställt 2022 på grund av Covid firar Mirac 10 år med en konferens på KMH i Stockholm. Bland programpunkterna finns ett keynote av Marit Bergman och i det övriga programmet (se länk nedan) mörks namn som Anna Gavanas, Portnoff, Pihlgren och MI:s Daniel Johansson.

-Det är rätt mycket som händer i år för Miracs räkning, styrelsen har utökats, vi firar 10-årsjubileum och ingår nu ett samarbete på KMH som vi hoppas ska kunna resultera i att Mirac till slut blir ett forskningscentrum. Det var ju tanken för 10 år sedan när Linda Portnoff, Daniel Johansson och jag grundade Mirac, att det skulle bli en kunskapsnod för både forskning och bransch, och kanske blir det nu av, vi håller tummarna, säger Thomas Florén.

Hur märks det senare i er verksamhet?

-Som en del i denna transformation har vi börjat bygga upp en databas med musikforskning som både riktar sig till studenter, forskare och bransch. Det är ett önskemål som upprepade gånger kommit från branschen under åren. Och med tanke på den förändring som nu sker i musikbranschen har nog behovet aldrig varit större av samarbete mellan bransch och forskare. Det är så mycket som händer just nu. I fråga om streamingtjänsterna, som nu är en het debatt, kan jag se att det kan gå åtminstone två vägar; antingen kommer nya betalningsmodeller resultera i ökad komplexitet vilket kan kanske framför allt gynnar strömningstjänsterna, eller så kommer det resultera i ökad rättvisa för artister och upphovsmän. Jag anser i för sig inte att det finns någon motsättning, det kan bli en win-win för flera parter men det får tiden utvisa.

Förutom konferensen den 22-23 november på KMH firar Mirac även 10-årsjubileum genom att ge ut en bok med bidrag från 13 forskare. ”Den kommer både spegla Miracs mångfald, innehålla vissa tillbakablickar men även framtidsspaningar om exempelvis AI och fenomen som ABBA-avarterna. Vårt mål är att den ska vara färdig till våren” sammanfattar Florén.

https://mirac.se/konferens-2023/konferensprogram-2023/

Lars Nylin