28 oktober 2023

Rekordintäkter till musikskapare och förlag

Den globala paraplyorganisationen för de insamlande upphovsrättsorganisationerna, CISAC, har släppt årsrapporten för 2022. Rapporten visar rekordintäkter till musikskapare och musikförlag, efter ett par år med vikande intäkter på grund av pandemin.

CISAC är organisationen som samlar organisationer som svenska STIM, norska TONO, danska KODA, finska TEOSTO, tyska GEMA, brittiska PRS for Music osv under samma paraply. En viktig uppgift som organisationen har är att varje år sammanställa de globala intäkterna för de 225 insamlande sällskap som representerar låtskrivare och musikförlag runt om i världen.

Årsrapporten för 2022 har just publicerats, och visar att de totala intäkterna ökade med 26 procent jämfört med år 2021, de landade på totalt 12,1 miljarder euro.

Den globala insamlingen av upphovsrättsliga ersättningar var under 2022 nästan 20 procent högre än innan pandemin (2019), och det är framför allt intäkterna från digital musikanvändning som har ökat markant (streaming, downloads, webbradio etc).

2022 var det första året då intäkter från digitalt var den största kategorin, med 4,2 miljarder euro passerade intäktsområdet broadcast, TV och radio, och utgjorde 35% av de totala intäkterna.

De globala digitala upphovsrättsintäkterna har dubblerats sedan år 2019, och har därmed ökat kraftigare än för masterägare/musikbolag under de senaste tre åren. Tillväxten för masterägare har dock pågått under en längre tid, som jämförelse landade musikbolagens digitala intäkter under 2022 (som rapporteras av IFPI), på 19,5 miljarder euro, och utgjorde mer än 70 procent av de totala intäkterna.

Men även intäkterna till musikskapare och förlag från livemusik har kommit tillbaka kraftigt under år 2022:

Digitalt: 4,167 miljarder euro
TV & Radio: 4,040 miljarder euro
Live & bakgrund: 2,680 miljarder euro
Privatkopiering: 360 milj. euro
CD & video: 344 milj. euro
Övrigt: 474 milj. euro

Björn Ulvaeus, president för CISAC, kommenterar resultatet:

– För alla kreatörer är det digitala en central intäktskälla. Sällskapen har på ett imponerande sätt utökat sina insamlingar från streaming och prenumerationer efter covid-katastrofen. Liveverksamheten har också kommit tillbaka. CISAC-nätverket är återigen levande med konserter, event och festivaler, och de viktiga royalties de genererar för att hjälpa kreatörer att försörja sig.

Europa var klart dominerande under år 2022:

Europa: 6,617 miljarder euro (54,8%)
USA & Kanada: 2,962 miljarder euro (24,8%)
Asien: 2,962 miljarder euro (24,5%)
Latinamerika: 1,807 miljarder euro (15%)
Afrika: 76 milj. euro (0,6%)

För den som vill dyka djupare i hur intäkterna från de olika formaten utvecklats över tid, och respektive regions utveckling, finns nu årsrapporten tillgänglig för nedladdning på CISACs webbplats.

CISAC Globale Collections Report 2023

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se