27 oktober 2023

Spotify – kvartalsrapport och ny fördelningsmodell

Spotify har bekräftat att de kommer förändra delar av sin fördelningsmodell under det första kvartalet 2024. Vad skulle det kunna få för effekt för rättighetshavare? Samt, Spotify rapporterar vinst för första gången på länge.

Music Business Worldwide skriver att Spotify har bekräftat att de kommer förändra sin fördelningsmodell med start under det första kvartalet 2024. Spotify själva har ännu inte skickat ut något pressmeddelande eller annan detaljerad information om förändringen, varför det kan vara bra att vänta med alldeles för mycket tolkningar innan en sådan komplett beskrivning kommit.

Generellt verkar dock de förändringar som MBW presenterar införas i ett försök att utveckla fördelningsmodellen så att den ska gynna riktiga artister, med riktig musik, som har riktiga fans, snarare än att pengar ska gå till icke-musik, tiotals miljoner AI-spår och fuskströmmar. Samma målsättning har Deezers och Universal Music Groups nya fördelningsmodell, därav att de har kallat modellen för ”artist-centric”.

Enligt MBW handlar det främst om tre förändringar för Spotify:

1) En årlig tröskel för när ett spår börjar generera royalties från Spotify. Till skillnad mot Deezers kommande fördelningsmodell, som baseras på det totala antalet strömmar per artist och månad, verkar det alltså som om Spotify istället skulle införa en tröskel per låt/spår och år, även om de ännu inte avslöjat exakt var den tröskeln kommer ligga någonstans.

Om ett spår inte når upp till tröskeln kommer den helt enkelt inte generera några utbetalningar från Spotify, varken på mastersidan eller på verkssidan. Syftet med en sådan tröskel, som verkar vara mycket låg, skulle vara att få bort alla de spår som knappt strömmas något alls från royalty-potten.

Det finns troligen administrativa vinster med att sätta en sådan här tröskel, och det rimmar därför väl med Spotifys arbete att effektivisera hela verksamheten och minska kostnader för att kunna generera ett positivt rörelseresultat. Den senaste kvartalsrapporten visar att Spotifys arbete med att optimera företaget har gett resultat, i kombination med ökade intäkter på grund av prishöjningar, för första gången på länge gjorde Spotify en operativ vinst för det tredje kvartalet 2023.

Den stora frågan är naturligtvis hur hög tröskeln kommer att bli. Med tanke på att hela syftet med förändringen verkar vara att man vill gynna riktiga artister och riktig musik är det troligt att den kommer bli så pass låg att den allra största majoriteten av sådan musik, även från mycket små artister, med lätthet kommer passera den.

2) Ekonomiska straff (”financially penalizing”) för de distributörer och labels som har laddat upp musik som Spotify upptäcker att det sker bedrägliga aktiviteter runt omkring. Det skulle i så fall handla om en ekonomisk örfil för varje spår som Spotify tar ned från plattformen, där man identifierat t ex köpta artificiella strömmar eller annan manipulation.

Apple Music har något liknande, även om det mer handlar om att distributörer som inte lever upp till standard vad det gäller metadata och de krav Apple Music har, blir varnade, och efter ett flertal överträdelser/felsteg blir begränsade i vad de får göra mot plattformen.

Genom att Spotify förflyttar en stor del av ansvaret ut till distributionsledet hoppas man kunna bespara plattformen från många av de skumma aktiviteter som pågår, man tvingar helt enkelt distributörer och labels som inte är så nogräknade, som ser mellan fingrarna med buffel och båg, att skärpa till sig.

Det här, i kombination med tidigare nämnda tröskel, skulle kunna få effekten att vissa distributörer kanske tvingas förändra sin affärsmodell. För mindre artister och rättighetshavare, som kanske har en katalog där en del av låtarna inte når upp till den årliga tröskeln, blir modellen med up-front betalningar till distributören då en ren kostnad. Därför ska det bli intressant att se hur distributörerna kommer reagera på en sådan eventuell förändring.

3) Spotify verkar också vilja införa en tidsgräns för icke-musik, som när t ex brus i olika färger börjar generera utbetalningar. Exakt hur en sådan tidsgräns skulle se ut finns det inte heller några detaljer kring, men syftet skulle med stor sannolikhet vara att försöka begränsa utbetalningar till sådana aktörer som laddar upp mängder av korta spår i ett försök att utnyttja systemet.

Exakt vilken sorts ljud som skulle ingå i en sådan här förändring står inte klart, MBW nämner endast ”noise”, men på Spotify finns en stor mängd ljud som inte har med musik att göra överhuvudtaget som rimligen också skulle kunna ingå i den här kategorin.

Deezers nya modell går ännu längre, den kommer exkludera allt brus helt och hållet från royalty-potten, och dessutom ta bort sådant ljud och ersätta det med egenproducerade liknande ljud. Spotify verkar dock inte vilja utesluta det helt och hållet, kanhända eftersom det trots allt är många som använder sig av regn, vind, vatten, brus som funktionsljud i vardagen.

Spotify har som sagt inte själva gått ut officiellt med exakt hur saker och ting ska fungera, men har alltså bekräftat att de kommer införa förändringar i början av nästa år. Initiala reaktioner till MI från olika branschpersoner visar på en klar övervikt åt det positiva hållet.

Vi lär ha anledning att återkomma till detta framöver och eventuellt få direkta kommentarer från er i branschen när Spotify går ut officiellt med hur förändringarna ser ut.

Dagen innan nyheten om en förändrad fördelningsmodell kablades ut, rapporterade Spotify sitt tredje kvartal, och som tidigare nämnts visar man på en vinst för första gången på länge, med 32 miljoner euro.

MI var med på pressträffen som Spotify höll i samband med rapporten, och vd Daniel Ek och finanschef Paul Vogel tryckte på att det här i någon mån är ett resultat av de prishöjningar man genomfört, men framför allt är ett resultat av det arbete man gjort under 2023 för att effektivisera verksamheten med målet att nå lönsamhet.

Daniel Ek sade att man förväntar sig att ha över 600 miljoner MAUs (månatligt aktiva användare) innan årsskiftet. I september hade man 574 miljoner MAUs globalt, en ökning med hela 26 procent jämfört med samma kvartal 2022.

Man rapporterade 226 miljoner betalande prenumeranter för kvartalet, en ökning med 16 procent jämfört med förra året, vilket innebär att den största ökningen i antalet användare skett bland de reklamfinansierade gratisanvändarna, som sett en ökning på 32 procent.

Vid pressträffen handlade mycket om satsningen på ljudböcker, vilket inte minst märktes när vi satt och väntade på att dragningen skulle börja, det var inte musik som spelades utan en ljudbok som lästes upp.

De första resultaten från den nya satsningen att inkludera 15 timmars ”fritt” lyssnande på 150 000 ljudböcker, som en del av premium-abonnemangen, visar att användarna i stor utsträckning har börjat lyssna på ljudböcker på Spotify. Än så länge finns erbjudandet bara i Storbritannien och Australien, men Ek sade att man kommer lansera det även i USA under vintern.

Den positiva ekonomiska rapporteringen överraskade börsen och marknaden, och aktien steg med ca 10 procent redan samma dag. Spotify hade under kvartalet intäkter om totalt 3,357 miljarder euro, dvs närmare 40 miljarder kronor.

Under presskonferensen väckte en av journalisterna en fråga om Spotify har tappat användare i USA för första gången, eftersom siffrorna verkade tyda på det, men Daniel Ek sade att man fortsatte ha en tillväxt även i USA under det tredje kvartalet och att det var en beräkningsteknisk detalj som gjorde att det såg ut som att man tappat användare på den marknaden.

ARPU (den globala genomsnittliga intäkten per användare och månad) sjönk med 6 procent, och låg under kvartalet på 4,34 euro.

Spotify förväntar sig nu att även det innevarande kvartalet kommer sluta med ett positivt rörelseresultat. Med tanke på de stora minusresultat man gjorde under de första två kvartalen 2023 är det tveksamt om bolaget kommer kunna nå en vinst för helåret, men utan tvekan var veckans rapport ett steg i rätt riktning.

Med en förändrad fördelningsmodell och en bättre ekonomi verkar det följaktligen som om 2024 kan bli ett mycket intressant år för Spotify, såväl som för rättighetshavarna i musikbranschen.

Läs pressmeddelande och kvartalsrapport

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se