9 oktober 2023

IMPF föreslår etiska riktlinjer för AI-utvecklare

IMPF (Independent Music Publishers International Forum), som representerar 200 av världens ledande oberoende musikförlag, föreslår en uppsättning etiska riktlinjer för utveckling och användning av generativ AI inom musikindustrin. Syftet med riktlinjerna är att främja en mer transparent och samarbetsorinterad relation mellan låtskrivare och musikförlag å ena sidan och teknikföretag som utvecklar AI-applikationer å den andra.

Förslaget har lagts fram i samband med IMPF Global Music Entrepreneurial and Creative Industry Summit, som börjar idag i Palma och där drygt 340 professionella inom musikbranschen deltar.

IMPF har föreslagit följande fyra principer för etisk användning av musik i utbildningen av AI-tillämpningar (de fullständiga riktlinjerna finns i detalj här).

1. Alla involverade parter inom området för AI-applikationer bör följa de grundläggande principerna för immateriell egendom och upphovsrättslagstiftning.

2. Register bör föras över musikaliska och/eller litterära verk som används i maskininlärningsprocessen.

3. Det bör finnas en tydlig åtskillnad och gränsdragning mellan musikskapade och AI-genererade musikverk.

4. Dessutom bör det finnas en avgränsning mellan assisterande AI och helt generativa AI-tillämpningar.

I ett pressmeddelande säger IMPF:s ordförande Annette Barrett:

– Det har varit mycket debatt om – och faktiskt ofta rått panik runt – den snabba utvecklingen av artificiell intelligens och konsekvenserna den har för de kreativa industrierna. Men tekniken är här för att stanna, och kommer bara att bli mer sofistikerad. I många fall kommer den faktiskt att förbättra vårt arbete och liv. Vi bör inte bekämpa dessa framsteg, men det skulle vara försumligt att ge tekniska utvecklare fritt spelrum när det kommer till användningen av konstnärligt mänskligt arbete – som har sitt eget obestridliga, inneboende värde – för att möjliggöra maskininlärning. Vi har etablerat dessa fyra etiska nyckelprinciper för att hitta en noggrann balans mellan framsteg och skydd, för att hävda kreativa rättigheter och, i slutändan, för att skapa en sundare relation mellan den kreativa och den tekniska industrin. (MI:s översättning)

Christel Valsinger