5 oktober 2023

4 SNABBA: Parisa Liljestrand om AI och kultur

Tidigare i år avslöjade kulturminister Parisa Liljestrand att Kulturdepartementet var på gång med att inrätta en ny AI-enhet som ska fokusera på de möjligheter och utmaningar som den nya tekniken innebär för kultursektorn. MI ställde fyra snabba till Liljestrand om hur arbetet ser ut.

Under 2023 har en stor mängd initiativ och samlingar presenterats runt den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens. I musikbranschen har branschorganisationer som representerar olika områden och olika former av aktörer gjort gemensamma uttalanden, grundprinciper har arbetats fram för hur man vill att musik och musikskapare ska erhålla skydd, och den s k AI-förordningen står i fokus, åtminstone i de europeiska länderna.

I juli månad gick Kulturdepartementet ut med att man skulle starta en ny enhet som just skulle jobba med AI på kulturområdet, och MI passade på att ställa fyra snabba till kulturminister Parisa Liljestrand om hur det går.

Vad är det övergripande målet med den nya AI-enheten på Kulturdepartementet?

– Det övergripande målet är att bygga upp kompetens kring hur AI påverkar de sektorer som berörs av Kulturdepartementets politikområden. Det är viktigt att politiken inte hamnar i ett kunskapsunderläge, och det här är ett sätt att öka AI-kompetensen brett inom departementet.

Hur kommer arbetet organiseras framöver? Kommer det här bli en ny enhet, eller kommer den integreras i de befintliga?

– AI-arbetsgruppen är inte en egen enhet, utan en arbetsgrupp som samlar tjänstemän från samtliga departementets sakpolitiska enheter. Det är en viktig aspekt av arbetet, då AI påverkar hela kultur- och mediesektorn.

Kan de olika kulturområdena och branscherna bidra på något sätt med kunskap och information om hur AI påverkar just deras områden?

– Dialog med branscherna är en viktig del av arbetsgruppens verksamhet, och möten hålls kontinuerligt med olika aktörer.

Kommer den här AI-enheten samverka med våra nordiska grannländers liknande arbete, som t ex norska Kulturdepartementet som har startat ett omfattande arbete i samverkan med kulturbranscherna i Norge?

– I AI-arbetsgruppen ingår det att ha en internationell utblick, och då är det givetvis intressant att se vad som görs i de övriga nordiska länderna, liksom i EU och andra länder.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se