21 augusti 2023

Dags att söka Kulturrådets stöd för musikutgivning

Den andra ansökningsomgången för Kulturrådets stöd till musikutgivning är öppen till och med den 5 september. Vid årets första utdelning fördelades 6 miljoner kronor till 104 produktioner.

Kulturrådets stöd till musikutgivningar syftar till att främja ”ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar”. Utdelning sker två gånger om året, vår och höst.

Bidraget kan sökas av den som representerar en organisation som är professionellt verksam i Sverige och som är juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Ett plus- eller bankgironummer måste finnas kopplat till organisationsnumret. Stödet kan även sökas av en organisation som är professionellt verksam i ett annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

Artister och musikgrupper kan söka bidraget om de själva har det övergripande ansvaret för utgivningen.

Mer information finns här: https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/musikutgivning/

Christel Valsinger