15 augusti 2023

Dags att söka Stimstipendium

Nu kan Stimanslutna upphovspersoner ansöka om årets Stimstipendier. Ansökningsperioden är öppen till och med den 8 september kl 23.59.

Förra året delades stipendier på sammanlagt 4 miljoner kronor ut till 149 musikskapare i en mängd olika genrer och i åldrarna 19-72 år. Ansökningarna bedöms efter konstnärlig verksamhet och kvalitet.

Beslut om stipendier fattas av Stims styrelse efter förslag från en Stipendiekommitté, som består av ämnesexperter från FST, Skap och Musikförläggarna. Ansökan görs på ”Mina sidor” på Stims hemsida https://www.stim.se/sv.

Christel Valsinger