27 juni 2023

Ny rapport: Kulturen omsätter 50 miljarder

Kulturevenemang omsätter 50 miljarder och omfattar mer än 25 000 anställda, visar en ny rapport. Svensk Live är en av deltagarna när rapporten på onsdagen presenteras vid Almedalsveckan. 

Under pandemin upptäckte flera organisationer under paraplyet kultur/idrott/event att det inte finns pålitlig statistik att visa upp för politiker och andra beslutsfattare. Därför har Sveriges kultur-, idrott- och besöksnäring tillsammans tagit fram nationell statistik över landets evenemangsnäring, i rapporten Evenemang i siffror.

Rapporten finns att läsa här: https://www.svenskscenkonst.se/aktuellt/nyheter/evenemang-staerker-sveriges-konkurrenskraft-visar-ny-statistik/ . Men redan i morgon finns även möjligheten att följa en analys av den i en paneldebatt vid Almedalsveckan som 11.45 till 12.30 går att se live här: https://www.youtube.com/watch?v=omevZ7y6R5w. Joppe Pihlgren från Svensk Live är en av deltagarna.

– Som branschorganisation hade vi under pandemin ett stort behov av att kunna kommunicera med politiker och myndigheter om de svårigheter som branschen drabbades av, och förklara vilka behov av stöd som fanns från staten. Då kunde vi konstatera att det i hög grad saknades tillförlitliga siffror inom väldigt grundläggande områden. Vi måste kunna prata om vad kulturen har för samhällsekonomisk betydelse, säger Mikael Brännvall, Svensk Scenkonsts vd till Dagens Nyheter.

Brännvall säger vidare till DN att rapporten visar att kulturbranschen hade en stark tillväxt från 2011 och fram till 2019 och pandemin. Under dessa år ökade omsättningen med 36 procent, från 35 till 48 miljarder. Nu syns åter en kraftig tillväxt.

Rapporten ska nu tas fram varje år fortsättningsvis.

Lars Nylin