27 juni 2023

4 Snabba: Jessica Nilsson, Popkollo

I år har det gått 20 år sedan Popkollo arrangerade sitt första musikläger och påbörjade ett jämställdhetsarbete som fortfarande pågår. Hur har Popkollo utvecklats? Hur kommer jubileet att uppmärksammas? Jessica Nilsson, föreningskoordinator på Popkollo, svarar på 4 snabba.

Hur har Popkollo utvecklats under de här 20 åren?

– Popkollo började som ett litet musikläger i Hultsfred. Idag är det en rikstäckande organisation med 14 föreningar och närmare 2000 medlemmar årligen. Vi har gått från att vara ett lokalt gräsrotsinitiativ som stack ut och skakade om, till att bli en stabil organisation med en självklar plats inom den svenska musikscenen.

– I början var det väldigt mycket “learning by doing” där vi testade oss fram för att hitta ett upplägg som mötte våra deltagares behov. Det märktes tidigt att det viktigaste för att utveckla ett musikintresse är behovet av en arena, ett sammanhang och förebilder. Efter några år av utforskande och testande hittade vi det som är ett ”Popkollo”.  Utifrån den praktiska ”hands-on” erfarenheten har vi skapat rutiner, format, metoder och utbildningar, som gjort att vi kunnat skala upp verksamheten och sprida det till fler. Idag är våra metoder uppskattade och eftersökta och vi utbildar regelbundet företag, kulturskolor, studieförbund och liknande. Från att bara finnas lokalt och bestå av en liten grupp eldsjälar, är vi idag en rörelse med hundratals ideellt engagerade volontärer som möts på rikskonferenser, ledarutbildningar och andra mötesplatser. Sedan 2007 är vi dessutom en del av det internationella nätverket Girls Rock Camp Alliance (som Popkollo medgrundade).

– De största förändringarna är alltså dels organisatoriskt – att vi vuxit – men också bredden på verksamheten. Vi strävar hela tiden efter att bredda oss och erbjuda så många delar av musiklivet som möjligt till våra deltagare. Från början var det främst fokus på rock- och popmusik men vi började snabbt testa fler genrer och har haft kollon med inriktning mot till exempel musikproduktion, hiphop, jazz och folkmusik. Sedan 2015 driver Popkollo även satsningen Vem Kan Bli Producent som verkar för att förändra normer kring teknik och musikproduktion, bland annat genom längre utbildningar för vuxna.

Upplever ni att vi har en mer jämställd musikscen i Sverige nu än vid Popkollos start 2003?

– Ja, men det finns mycket kvar att göra. Men tack vare initiativ som Popkollo, Femtastic, Jämställd festival, IMPRA och många andra har det gått framåt. Det finns idag fler förebilder och sammanhang för unga tjejer och transpersoner som vill spela musik. Det är mer jämställt bokat på festivaler  och andra scener och det finns en större medvetenhet. Många artister har tagit makten över sin musik genom att bli sina egna producenter vilket inspirerar och förändrar. Samtidigt är det stor skillnad mellan olika genrer och yrken inom musiklivet. Vissa genrer, yrken och instrument är mer mansdominerade än andra. Och vissa miljöer är mer öppna och progressiva än andra. Jag var själv på en kulturskola förra veckan där det i gitarrrummet satt 16 affischer på gitarrister på väggen, där alla förutom en var män. Det är en sak att få plats i musikrummen, nästa steg är att bli bemött på ett sätt som gör att man vill och kan vara kvar. Där finns en hel del kvar att göra vad gäller värderingar, attityder och bemötande. Det såg vi till exempel under uppropet #närmusikentystnar under #metoo

Vad kan branschen göra mer än den gör idag för att bidra till en mer inkluderande musikscen, tycker du?

– Stötta Popkollo och andra initiativ! Våra sponsorer spelar en avgörande roll för att vi ska kunna arrangera verksamhet och nå ut till nästa generations musiker, artister, låtskrivare, producenter osv. Fortsätta dokumentera och utvärdera statistik, granska den egna verksamheten och ta ansvar för sin egen roll i förändringen. Utbilda personal för att skapa medvetenhet och förändra attityder och bemötande. Lyft och satsa på unga normbrytande musikskapare.

Hur ska jubileet firas?
– Vi firar framförallt med att arrangera 15 kollon under sommaren – för över 230 unga tjejer och transpersoner! Sen planerar vi ett firande senare i höst, där vi vill tacka och uppmärksamma alla som varit med och bidragit till Popkollos arbete under åren som gått. Än så länge är det hemligt, mer information kommer i höst.

Christel Valsinger