7 juni 2023

4 Snabba: Eve n’Ivy, med nya showcasefestivalen Scania Sounds

Skåne får en ny showcasefestival i Scania Sounds, som arrangeras på Babel i Malmö den 9-10 november i år. Bakom festivalen står Jonna Eve Eriksson från Eve Creative och Ivy Ofori från Pink Ivy Management. MI tog kontakt för 4 Snabba.

Vad är visionen för Scania Sounds?

Jonna:
– Vi har egentligen två huvudsakliga mål med Scania Sounds – ett kortsiktigt och ett långsiktigt. Kortsiktigt vill vi ge lovande skånska artister möjligheten att ta nästa steg i sin karriär genom att skapa en mötesplats där de kan visa upp sig för och knyta kontakt med viktiga personer inom musikbranschen. På lång sikt vill vi bidra till en återetablering av musikbranschen i Skåne. Idag är det många andra kreativa branscher som växer här, framförallt i Malmö som till exempel har blivit ett hett ställe för spelbranschen. Samtidigt har stora delar av musikbranschen förflyttat sig härifrån. Det finns många fördelar för musikbranschen att ha närvaro i Skåne, det är om inget annat en geografiskt stark punkt med sin närhet till såväl Danmark som kontinenten. Dessutom finns här en otrolig mängd talang, kompetens och driv – vilket vi hoppas kunna förmedla genom Scania Sounds!

Hur kan det komma sig att det inte redan finns en showcasefestival i Malmö – det låter ju väldigt rimligt?

Ivy:
– 2022 gjorde vi en förstudie där vi undersökte just detta. Vad vi möttes av var många “det behövs verkligen”, “jag har också tänkt på att vi borde göra nåt sånt” och “det finns inga resurser för det”. Många påpekade att det redan finns en del festivaler i Malmö – och det stämmer ju förvisso – men dessa arrangemang har antingen ett rent entertainmentsyfte, är renodlade konferenser eller är stadsfestivaler med bredare fokus på kultur. Vi vill skapa en kombination av ett musikbranschevent och en festival som är öppen för alla – där huvudfokuset ligger på skånsk musik. Tack vare Region Skåne, Malmö Stad och Swedbank via Sparbanksstiftelsen Skåne har detta blivit möjlighet och nu arbetar vi på att skapa två fullspäckade dagar som kan fylla den lucka som funnits här.

Bakom projektet står Eve n’ Ivy. Vilka är ni?

Jonna:
– Eve n’ Ivy är ett samarbetsprojekt mellan våra firmor Eve Creative och Pink Ivy Management. I början av pandemin drev jag ett livestreamprojekt som hette Culturestream Malmö, till vilket jag lyckades boka alla Ivys artister. Så träffades vi, och efter det så fann vi oss arbeta mycket med samma artister och insåg att vi jobbade väldigt bra ihop och var bra på att driva varandra till nya idéer. Vi kompletterar varandra väldigt bra – Ivy har stor erfarenhet av att arbeta med festivaler och live samt kunskaper om bransch från sitt arbete som manager, och jag tillför en entreprenörsanda samt mina kompetenser inom t.ex. kulturpolitik och kommunikation.

Ivy:
– Dessutom är vi båda deltagare i Keychange, jag förra året och Jonna i år. De värderingar och lärdomar vi har med oss därifrån har haft stor påverkan på vårt arbete med festivalen.

Det är ett halvår kvar till festivalen, vad står närmast på agendan för er?

Jonna:
– Jag är i full gång med att planera festivalens konferensdel, vi kommer att bjuda på riktigt spännande talks, paneler och studiebesök. Dessutom arbetar jag intensivt med att knyta an fler samarbetspartners, så om någon där ute är intresserad så är det bara att höra av sig – vi är nyfikna på alla idéer! Jag frilansar även som producent på en del andra projekt inom konst, musik och film – just nu bland annat med konstnären Ola Sivhed som blivit inbjuden till Venedigbiennalen nästa år. Vi har precis launchat en Kickstarter för att samla ihop pengar till produktions- och utställningskostnader, så där är en del att göra med.

Ivy:
– Jag är ansvarig för musikprogrammet och håller nu på med att sätta ihop en referensgrupp som kommer att välja artisterna för våra showcase-spots. Jag har redan dragit i land en av Malmös bästa bandbokare – Viktor Andersson på Babel – och tillsammans spikar vi nu den första headlinern. Snart öppnar vi vårt Open Call för artister och sen kommer tiden bara flyga fram till november.
– Utöver Scania Sounds har jag både mina Pink Ivy-artister och mitt jobb som producent på Mejeriet i Lund som håller mig igång!

Christel Valsinger