3 juni 2023

Karin Inde ny ordförande för Musikerförbundet

På Musikerförbundets förbundsmöte den 31 maj avgick Jan Granvik efter tjugo år som ordförande. Den som enhälligt valdes av medlemmarna att ta över jobbet som heltidsarbetande förbundsordförande är Karin Inde.

– Jag är mycket hedrad för förtroendet och kommer att göra allt jag kan för att ta vidare Jan Granviks gärning. Förbundet ska fortsätta nå fram till ansvariga beslutsfattare och höras i opinionen. För att det ska fungera långsiktigt behöver vi ha med oss fler av landets musiker, som verkligen ser att vi stärker både oss själva och varandra om vi går tillsammans, säger Karin Inde.

– Överst på listan nu står flera saker, men det mest akuta är att fortsätta trycka på för att Sverige ska införa en så kallad oavvislig ersättningsrätt. En lag om ersättning direkt till musikutövarna från de stora techjättarna som under lång tid har blivit och fortsätter blir rika på musikernas bekostnad. Vi följer med spänning utvecklingen i Belgien där en lag om en sådan ersättning införs i detta nu.

Karin Inde är i grunden sångerska och kompositör, men har de senaste tio åren mest arbetat för förbättrade villkor inom musikområdet på bl a Svensk Jazz, Musikcentrum Väst, Musiksverige och SAMI.

Sedan två år är hon ordförande i KLYS, en paraplyorganisation för landets professionella kulturskapare, där Musikerförbundet ingår. Ett uppdrag som hon härmed kommer att lämna under hösten.

– Jag är stolt över det jag åstadkommit på Musikerförbundet under mina två decennier som ordförande. Nu ger jag med varm hand över facklan till Karin och jag är övertygad om att hon kommer göra ett utomordentligt bra jobb. Jag önskar den nyvalda styrelsen ett stort lycka till! säger den tidigare ordförande Jan Granvik.

Lars Nylin