17 maj 2023

Potentialen för AI en vattendelare på Off the record

Det var fullsatt när Off the record bjöd in till panelsamtal om AI. Diskussionen genomsyrades av utvecklingsmöjligheter, men också av oro inför framtiden efter det senaste halvårets snabba framfart.

I går anordnades den senaste upplagan av samtalsforumet Off the Record, den här gången på det allt mer aktuella ämnet AI i musikbranschen. Efter att ha hållits digitalt under pandemin är forumet nu tillbaka i fysisk form. Att det är ett ämne som väcker åsikter blev snabbt klart, inte minst av det faktum att det var fullsatt.

Panelsamtalet som hölls på engelska arrangerades av Ifpi Sverige och Musikförläggarna tillsammans med Musikindustrin.se i Stims lokaler. Moderator för samtalet var Daniel Johansson, som också tätt bevakat den senaste tidens utveckling av AI-tekniken för MI. Till samtalet bjöds fem experter, Bobby Lee Townsend Sturm JR, Daniel Jäger, James Barry, Rujing Huang och Tua Asplund, som genom sina egna infallsvinklar gav nya perspektiv på AI.

Forumet inleddes med en introduktion till AI av Johansson, där publiken fick bekanta sig med begrepp inom teknologin utifrån en historisk kontext. Sedan diskuterades det var utvecklingen av AI befinner sig nu. Rujing Huang, är musiketnolog vid Hongkongs universitet och forskar kring de etiska, kulturella och socioekonomiska aspekterna av AI.

“Som andra teknologiska framsteg i historien, är vi just nu i en fas där allt händer. Det är mycket uppfinningar och folk är väldigt exalterade över det. Men snart kommer vi gå in i fasen där vi diskuterar de etiska och juridiska frågorna. Det är ju därför vi är här i dag”, sa Huang.

Möjligheterna som kommer med AI var också ett stort samtalsämne, däribland demokratiseringen av musikskapandet och att fler nu kan skapa musik med den nya teknologin. James Barry är Lead Data Scientist på Universal Music.

“Jag tycker att det är väldigt spännande när det kommer till skapandet, då AI sänker nybörjarnivån för att göra musik. Man ska vara försiktig med att benämna musik som “riktig” eller inte. Det var inte längesedan som man ansåg att musik producerad på en laptop inte var riktig musik. Men vi måste hitta ett fungerande ekosystem för upphovsrätten”, tyckte Barry.

Diskussionen kring vad som händer med upphovsrätten för musik skapad genom AI var samtalets största fråga. I dag finns en rad betaltjänster där användare kan skapa sin egen musik, men ingen ersättning ges till artisterna.

“Vi kan heller inte veta vilka specifika delar som AI har plockat från när den tränats med hela musikhistorien. Vi borde haft de här lagarna på plats redan. Men det bästa vi kan göra nu är att skapa dem i efterhand”, sa Daniel Johansson.

Bobby Lee Townsend Sturm JR, Associate Professor på KTH instämde.

“Jag tror att vi behöver stötta artisterna ekonomiskt. Om artisterna kan leva på sitt yrke, tror jag att de skulle känna sig mindre hotade av de här utvecklingarna.”

Daniel Jäger, Head of International Licensing på Stim ser försiktigt positivt på en utveckling.

“Varje gång ny teknologi kommer är vi skiträdda. Vi trodde också att syntar skulle döda musiken. Vi behöver vara medvetna om riskerna, och de ska inte tas lätt på. Det släpps redan 100 000 låtar per dag och volymen av musik kommer bara öka. Men det är spännande att se all musik som släpps nu, så jag försöker ha en positiv inställning. Det är intressant om vi kan få något nytt av det, som genrer vi aldrig hört innan. Men jag kommer nog ändå föredra de som skrivits av människor och inte maskiner”, sa han.

Tua Asplund, Business Developer på Zoan Studio, tyckte att kreatörerna fortfarande har kontrollen över tekniken.

“Kreatören är så viktig, det är de som kommer ha kunskap att använda de här verktygen och skapa relevanta saker av dem. När kameran kom slutade konstnärer att måla fotorealistiskt, för det fanns ingen poäng längre. Men det betyder inte att du inte kan utveckla skickligheten. Fantasin hos kreatören behövs fortfarande. Vi kommer överösas med innehåll, men vi behöver vara mer mänskliga, fantasifulla och unika, och mindre simpla”, menade hon.

Efter samtalet öppnades det upp för frågor från publiken som både ekade samma förhoppningar och frågetecken som ännu inte kan slätas ut. Tua Asplund sammanfattade samtalet med slutorden:

“Vi måste göra det här på ett ansvarsfullt sätt och ha folk med goda intentioner som driver utvecklingen. Att dela tankar inom industrin på det här sättet som vi gör i dag är jätteviktigt för att testa idéer och ramverk.”

Text och foto: Emma Thimgren
Bilden fr v: Tua Asplund, Daniel Jäger, James Barry, Rujing Huang, Bobby Lee Townsend Sturm JR.