26 april 2023

Spotify med kraftig tillväxt

Under tisdagen släppte Spotify kvartalsrapporten för det första kvartalet 2023. Det var det bästa kvartalet sedan bolaget börsintroducerades, och förhoppningarna om framtiden är stora. Vad innebär det för musikbranschen, och vad säger Spotify om utvecklingen inom AI?

Sedan några år tillbaka lever och verkar Spotify under kvartalsekonomin, där det var tredje månad ska redovisas resultaträkningar och nyckeltal. I takt med att Spotify har växt, och antalet aktieägare likaså (bara på Avanza är det mer än 11 000 svenskar som äger aktier i Spotify), har också de digitala investerar-callen blivit allt mer välbesökta.

Vid det förra callet signalerades att Spotify nu gått in i en ny fas i bolagets historia, en fas som stavas ”effektivitet”, där målet självklart är vinst så småningom. Vid det här callet lades fokus på de förändringar som plattformen berättade om på Stream On-eventet i mars, samt naturligtvis den kanske lite överraskande starka tillväxten i antalet användare, och självklart en del AI.

Under det första kvartalet 2023 hade Spotify 515 miljoner månatligt aktiva användare, och 210 miljoner betalande prenumeranter. Utvecklingen fortsätter alltså på samma sätt som tidigare, här en sammanställning av totalt antal MAU och antal Premium sedan 2015:

Ekonomiskt hade Spotify 3,042 miljarder euro i intäkter under kvartalet, lite lägre än intäkterna under Q4 2022. Framför allt framhålls en vikande annonsmarknad som orsaken till de minskade intäkterna.

Resultatet för kvartalet blev en förlust på 156 miljoner euro, som kan jämföras med förlusten föregående kvartal som landade på 231 miljoner euro. Trots resultatet reagerade börsen mycket starkt på rapporten, aktien gick upp över 5 procent under tisdagen, trots att det var en minusdag för de flesta andra techbolag på New York-börsen.

Två av journalisterna ställde den ofrånkomliga frågan hur Spotify ser på utvecklingen inom AI-skapad musik. Daniel Ek svarade att utvecklingen just nu är extremt snabb och konstaterade ”jag har inte upplevt någon liknande utveckling tidigare.”

Han var tydlig med att Spotify ser det som att de har en viktig roll när det gäller att skydda artister och rättighetshavare, och att de är i en konstant dialog med branschen i de här frågorna, men att det också handlar om att hitta en balans som både skapar möjligheter för kreatörer att kunna använda AI i sitt musikskapande, samtidigt som Spotify måste skydda artister och rättighetshavare när deras verk exploateras på felaktiga sätt.

Ek sade också att hela branschen nu håller på att försöka reda ut hur man ska hantera riskerna med AI, men att den tekniska utvecklingen kring generativ AI samtidigt innebär enorma möjligheter för människor som inte har kunskaperna att skapa musik professionellt, att tekniken kan ”augment the creative journey” och att det tveklöst kommer att leda till mycket mer musik på plattformen.

Något annat som Daniel Ek utvecklade en hel del under callet var konflikten med Apple och processen som nu pågår i USA. Han menade att det här är en principiellt viktig fråga som handlar om tillgänglighet för konsumenter och en öppen marknad, och att det internet som han ”växte upp med”, skulle göra det möjligt för alla att ta del av tjänster och produkter på lika villkor, något som han menar förhindras av de rådande monopolställningarna som Apple och Google har på smartphone-marknaden.

En lite intressant notering var att den absoluta huvuddelen av träffen handlade om musik, och mycket mindre om podcasts och ljudböcker. Kanske var det något medvetet, med tanke på att det framfördes en del kritik mot Spotify efter Stream On, att annat ljud än musik fick så mycket fokus.

Att Spotify gör ett så här starkt resultat visar att tillväxtpotentialen fortfarande är mycket stor. Huruvida man kommer nå målet 1 miljard MAU år 2030 återstår att se, men med tanke på att antalet användare har ökat med 224 miljoner under de tre åren sedan det första kvartalet år 2020 är det teoretiskt möjligt, givet att tillväxten fortsätter på samma sätt under resten av årtiondet.

Det här gör också att Spotify naturligtvis stärker sin roll som den ledande streamingtjänsten för musik ytterligare, och det ska bli intressant att se hur tillväxten har sett ut för de största konkurrerande tjänsterna YouTube Music, Apple Music och Amazon Music när deras siffror presenteras.

Lyssna på callet i efterhand

Läs kvartalsrapport

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se