27 mars 2023

Ny diskussion om Musikaliska kvarteret

Aktiviteter för att rädda Musikaliska Kvarteret kvar vid Nybroviken i Stockholm har på senare tid nått hela landet. Nu tycks det som om kampanjerna kan ha lönat sig. Statens Fastighetsverk och Blåsarsymfonikerna har inlett en diskussion om en skälig hyra.

De senaste åren har hyran för fastigheten där Musikaliska kvarteret finns ökat markant. Från 4,1 till 6,5 miljoner kronor. De höga hyreskostnaderna har bidragit till att flera aktörer tvingats lämna kvarteret. Även musikfolk utanför de närmaste berörda har engagerat sig. Bo Sundström i Bo Kaspers Orkester, Erik Lundin och Lisa Nilsson är bara tre exempel.

Möjligen finns det nu en ljusning. Statens Fastighetsverk och Blåsarsymfonikerna har inlett en diskussion om en skälig hyra.

– Vi står långt ifrån varandra utifrån en värdering vad en marknadshyra för Musikaliska kan vara. Men det var en öppning för att ändå ha en gemensam process för att undersöka vad marknadshyran skulle kunna ligga på, säger Elin Nordquist, VD för Blåsarsymfonikerna till SVT.

I huset med fyra livescener bor och verkar Blåsarsymfonikerna, Folk- och världsmusikscenen Stallet Världens Musik, artistkollektivet Blinda Tigern, operatören Musikaliska kvarteret och Kungl. Musikaliska Akademien.

Lars Nylin