27 mars 2023

Branschen tappar över en miljard per år

Indie-organisationen Impala uppmärksammade nyligen problemet med att den europeiska musikbranschen förlorar stora mängder upphovsrättsliga pengar varje år. MI pratade med Jonas Sjöström, som ingår i arbetsgruppen som hanterar den här frågan gentemot EU.

För 2 1/2 år sedan tog EU-domstolen ett beslut i det s.k. RAAP-fallet, som gjorde att den europeiska branschen nu hamnat i en märklig situation. Kortfattat innebar domslutet att rättighetshavare utanför EU ska ha rätt till ersättning när deras musik spelas på t ex radio i EU-länderna.

Så långt inget konstigt egentligen, det verkar ju som något positivt och korrekt. Problemet är bara att i en del länder, främst USA, får inte europeiska rättighetshavare betalt när deras musik används. Faktum är att inga utövare eller labels får betalt när musik spelas i amerikansk radio.

Resultatet blir en skev ”handelsbalans”, där amerikanska rättighetshavare får intäkter när deras musik används här, men europeiska rättighetshavare får inte betalt när musiken används där.

För ett par veckor sedan gick Impala ut och var mycket kritiska till att EU fortfarande inte har presenterat en lösning. Jonas Sjöström på Playground Music, och även grundare till just Impala, har varit med i den arbetsgrupp som arbetat med den här frågan.

Vad ser du som det största problemet med den nuvarande situationen?

– Problemet är att inget händer och osäkerheten bara ökar. Det är väldiga belopp som står på spel för de oberoende europeiska skivbolagen och artister och musiker. EU stiftade en lag som var illa skriven och som EU-domstolen i princip uttalat måste skrivas om för att den ska nå sitt syfte. Det är ett självförvållat problem som EU-komissionen har ansvar för att lösa, men där man tyvärr står och stampar sen drygt 2 år.

– Olyckligt nog har IFPI i London därtill vikt ner sig för majorbolagen i denna fråga. Det har skapat ett trovärdighetsproblem för IFPI i Europa. IFPI lokalt och deras europeiska medlemmar är ju i de flesta länder naturligtvis emot RAAP.

Vad skulle det kunna få för effekt långsiktigt i Sverige och övriga Europa?

– RAAP-domen innebär att principen om reciprocitet upphör. Det är den princip som styr alla upphovsrättsliga konventioner och som innebär att de som undertecknat konventionen garanterar att ge samma skydd till alla undertecknade som man ger sina egna upphovspersoner i lokal lagstiftning.

– RAAP-domen innebär att framförallt USA, vars lagstiftning inte ger artister/musiker och skivbolag rätt till ersättning när musiken spelas i vanlig radio, nu däremot ska ha rätt till fullvärdig ersättning från radio/tv spelningar inom EU. Enkelt uttryckt flyttas pengar från europeiska artister/musiker och bolag med europeisk repertoar till de med amerikansk repertoar.

– Då den amerikanska repertoaren till helt övervägande del ägs av de tre majorbolagen blir det också en transferering av intäkter från europeiska independent bolag till de som äger USA-repertoar, vilket är majors. Det innebär dessutom att incitamentet för USA att införa ett upphovsrättsligt skydd för musiker och skivbolag, dvs underteckna Rom-konventionen, för att därigenom få skydd för amerikansk repertoar i Europa tas bort. Nu erbjuds man fullt skydd i Europa utan att behöva ge motsvarande skydd i USA till europeisk musik.

Hur mycket pengar handlar det om?

– Beräknad summa som på detta sätt flyttas är 125 miljoner euro om året. Det är enorm åderlåtning av den europeiska musiken. Jag har svårt att förstå att EU inte skyndsamt åtgärdar detta. Det borde vara en självklarhet, men uppenbart finns problem med hur olika länder vill att regelverket ska se ut.

Hur löser man problemet på bästa sätt?

– EU-domstolen säger i sin dom att lagen är illa skriven och de inser att meningen med lagen inte varit den som EU-domstolens entydiga tolkning lett till. Därför måste lagen skrivas om. Komissionen har nu att driva på detta eller hitta en annan lösning och ta beslut som får till stånd en snabb förändring som upprätthåller principen om reciprocitet dvs ömsesidigt skydd. Sverige som ordförandeland har nu en möjlighet att göra precis det.

Läs skrivelsen från Impala: https://www.impalamusic.org/timetowakeup/

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se