21 mars 2023

Dags att söka musikförlagsstöd

Musikförlag eller anställd på musikförlag, kan nu söka ekonomiskt stöd från Musikförläggarna för finansiering av projekt. För att komma ifråga för stöd ska projektet syfta till att ge rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggöra upphovsrättens värde och innebörd. Ansökan är öppen till den 14 april.

Projekt som prioriteras för stödet är t ex samarbeten mellan olika musikförlag, projekt som som syftar till att minska ojämlikhet, projekt som syftar till att öka inkludering samt projekt som gynnar flertalet personer.

Ett flertal projekt kan beviljas stöd upp till 50 000 kronor medan ett projekt per halvår/sökperiod kan beviljas stöd mellan 50 000 och 100 000 kronor.

En kommitté tillsatt av Musikförläggarnas styrelse beslutar om beviljade projekt och beslut meddelas den 26 maj.

Mer information om stödet och blankett för ansökan finns här på Musikförläggarnas hemsida,

Christel Valsinger