14 mars 2023

Stim och Make Music Matter! i samarbete för ungas musikskapande

Stim går in som samarbetspartner till Make Music Matter!, som jobbar med att stärka barn och ungas möjligheter att uttrycka sig genom musik. 

I ett av projekten i samarbetet får skolungdomar remixa Aviciis musik samtidigt som de arbetar med frågor om mental hälsa och kreativitet. Ett annat område handlar om att skapa en meningsfull fritid genom musikskapande, något som också kan leda till en framtida yrkeskarriär inom musik.

– Att stärka barn och ungdomars musikskapande är en viktig del av Stims musikfrämjande verksamhet, och Make Music Matter! är en självklar samarbetspartner för det. Vi vill möjliggöra ungas låtskrivande och komponerande, men också informera om hur upphovsrätten fungerar och ge vägledning inom musikentreprenörskap. Genom att vara där ungdomarna är kan vi bättre förstå deras vardag, och skapa trygga mötesplatser genom musiken, säger Sofie Marin, chef för Stims musikfrämjande verksamhet.

Make Music Matter! är en verksamhet och ett nätverk med cirka 1500 medlemmar, där akademi, skola, musik-, kultur- och techbransch samverkar för att sprida kunskap om musik samt bidra till samhällets utveckling och välmående.

Verksamheten drivs av Linnéuniversitetet tillsammans med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Tim Bergling Foundation. Förutom Stim är NE, Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify och Academy of Music and Business samarbetspartners.

– Att Stim går in som samarbetspartner till Make Music Matter! är mycket glädjande, och skapar nya möjligheter för verksamheten. Det är också ett bevis på att våra projekt är utvecklingsbara och bidrar till demokratiseringen av musik som uttrycksform, säger Göran Nikolausson, initiativtagare till Make Music Matter! och ansvarig för verksamheten på Linnéuniversitet.

Christel Valsinger