29 januari 2023

Branschens behov i ny undersökning

I spåren av pandemin, Ukraina-kriget, höjda räntor och ökad inflation, genomför Musiksverige och Musikbranschutbildarna en bred undersökning för att ta reda på vad individer och organisationer i musikbranschen behöver, nu och framåt.

För några år sedan genomfördes en större undersökning i den svenska musikbranschen kring vilka kompetensbehov som fanns, och de olika förutsättningar branschens olika aktörer verkade under. Undersökningen mynnade ut i en rapport som använts flitigt av politiker, branschorganisationer och andra, inte minst i samband med pandemin.

Nu genomförs en uppföljning av undersökningen (notera att denna undersökning är en annan än den som MI skrev om i förra veckan, som handlar om inkludering i branschen). Med tanke på allt som hänt under de senaste fyra åren är det viktigt att uppdatera bilden av de behov som olika former av aktörer i branschen har, inte minst gentemot lagstiftare och stödfunktioner i samhället.

Jian Rödblom, projektledare för undersökningen, säger till MI:

– Vi behöver ta reda på hur det ser ut efter covid och allt annat som har hänt, för att få en bild av vad branschen behöver för kompetenser och resurser under de kommande fem åren. Det är viktigt att vi dels får en ögonblicksbild av hur branschens aktörer har det idag, men också branschens framtidsperspektiv, så att de som bedriver branschutbildningar har möjlighet att utbilda rätt kompetenser.

– Vi har gjort den här undersökningen så bred som möjligt, och tar gärna emot svar och feedback från alla som är villiga att dela med sig, både från individer och företag eller organisationer. Nu när vi befinner oss i en återstart, eller ett ”omtag”, är det extra viktigt att alla får komma till tals. De kriser vi har haft, och till viss del fortfarande har, påverkar ju alla.

Undersökningen görs av Musiksverige i samarbete med Musikbranschutbildarna, dvs Musikmakarna, Music & Event Management, DMG Education, AP Academy, Musik och Event i Nyköping, Created Technology, samt med stöd från Kulturrådet.

Förhoppningen är att så många verksamma inom musiklivet som möjligt tar sig tid att svara, för att ge en så rättvisande och bred bild som möjligt av hur det ser ut. Enkäten riktar sig till både anställda och frilansare, och till personer som befinner sig i ledande ställning, som kan representera ett helt företag eller organisation. Enkäten tar några få minuter att fylla i, och är anonym.

Enkät för individer

Enkät för personer i ledande position

Den tidigare rapporten finns att ladda ned här.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se