23 januari 2023

Spotify med nedskärningar

Under måndagen skickade Spotifys VD Daniel Ek ut ett meddelande till personalen om nedskärningar i företaget. Ca 6 procent av personalstyrkan får gå, i den största omorganiseringen till dags dato.

Som tidigare meddelats kommer Spotify genomföra en del uppsägningar framöver, samtidigt som man stuvar om i företagsledningen. I ett brev till personalen runt om i världen skriver Daniel Ek under måndagen:

”Over the next several hours, one-on-one conversations will take place with all impacted employees. And while I believe this decision is right for Spotify, I understand that with our historic focus on growth, many of you will view this as a shift in our culture. But as we evolve and grow as a business, so must our way of working while still staying true to our core values.”

Bolaget har i dagsläget ca 10 000 anställda runt om i världen, vilket innebär att ca 600 får leta sig om efter nytt jobb. Hur nedskärningarna specifikt påverkar de svenska kontoren har ännu inte avslöjats.

Beslutet ska ses i ljuset av den ganska stora kritik som framförts mot bolagets konstanta minusresultat, samtidigt som Daniel Ek flera gånger hintat om att år 2022 var ett år som skulle ”kosta”, där man satsat på många nya marknader, gjort uppköp av bolag osv. Nu är det nytt år, och siktet kan mycket väl vara inställt på att det här året ska bli det första år då Spotify går med vinst.

Redan i juni 2022 sade Daniel Ek att företaget skulle ändra sin policy för nyanställningar, och i höstas kom de första uppsägningarna, liksom begränsningar i personalens resor.

Daniel Ek skriver:

”Like many other leaders, I hoped to sustain the strong tailwinds from the pandemic and believed that our broad global business and lower risk to the impact of a slowdown in ads would insulate us. In hindsight, I was too ambitious in investing ahead of our revenue growth. And for this reason, today, we are reducing our employee base by about 6% across the company. I take full accountability for the moves that got us here today.”

Samtidigt meddelar Ek att Dawn Ostroff, Chief Content Officer, valt att avsluta sin anställning. Han skriver också att Gustav Söderström och Alex Norström kommer att få mer ledande positioner i ledningen:

”We are fundamentally changing how we operate at the top. To do this, I will be centralizing the majority of our engineering and product work under Gustav as Chief Product Officer and the business areas under Alex as Chief Business Officer.”

Spotify är bara ett av många techbolag som fått säga upp personal under den senaste tiden, och många förväntar sig att det ska fortsätta under 2023. Amazon, Meta, Microsoft och Alphabet har alla påverkats, och även inom finanssektorn går en våg av nedskärningar.

I nästa vecka presenterar Spotify kvartalsrapporten för Q4 2022, och därmed kommer vi också ha de totala siffrorna för det föregående året. Allt annat än ett minus skulle vara en överraskning, med tanke på att kvartalen 1-3 under 2022 sett ut så här:

Q1: -6 milj. euro
Q2: -194 milj. euro
Q3: -228 milj. euro

Den amerikanska börsen reagerade initialt positivt på de kommande förändringarna och Daniel Eks meddelande, aktien gick upp ca 2-3 procent direkt vid börsens öppnande och höll sid där under hela dagen.

Den 31 januari kommer alltså siffrorna för sista kvartalet 2022, och den 8 mars genomförs den andra omgången av Stream On i Los Angeles, ett event där man kan räkna med nyheter när det gäller funktioner och verktyg på plattformen.

Daniel Ek skriver i avslutningen av sitt brev till personalen:

”In fact, looking at our roadmap, with the changes we are making and what we have planned to share at our upcoming Stream On event, I’m confident that 2023 will be a year where consumers and creators will see a steady stream of innovations unlike anything we have introduced in the last several years. I will share more about these exciting developments in the coming weeks.”

Läs hela meddelandet från Daniel Ek

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se