19 december 2022

Ny digital kvällskurs i Music Management

Lär dig navigera i musikbranschen! Nu öppnar anmälan till en kostnadsfri digital kvällskurs i Music Management via Fryshusets folkhögskola. Ansök på musicmanagement.se

Kursen riktar sig till alla som vill bli eller redan är manager, artist, låtskrivare eller producent. Under kursen får man den kunskap som behövs för att kunna navigera inom musikbranschen och skapa en hållbar plattform för sitt egna eller andras musikskapande.

Kursen hålls en gång i månaden (totalt tio tillfällen) med start i februari 2023 och avslut i december 2023. Kursen innebär en mix av workshops, vetenskap och beprövad kunskap. Till varje kurstillfälle kommer ledande experter från musikbranschen för inspiration och samtal. DMG Education, Ifpi Sverige, Music Managers Forum och andra gäster är med och föreläser på utbildningen.

Avslutning och diplomering sker i december 2023 på Fryshusets folkhögskola i Stockholm i samband med evenemanget YOU+ MUSIC.

Kursinnehåll:

*Musikbranschens möjligheter, utmaningar och trender

*Överblick av branschens aktörer

*Music Management – att utveckla en långsiktig karriär

*Att tjäna pengar på musik

*Hållbar karriär – förväntning och hälsa

*Musikbranschens avtal

*Live – boka och planera gigs

*Nå ut med musik – digitala plattformar och sociala medier

*Internationella möjligheter

*Bygga nätverk och relationer

Mer info och möjlighet att anmäla sig gratis på musicmanagement.se (OBS begränsat antal platser)

Lars Nylin