22 november 2022

Ny möjlighet att söka musikförlagsstöd

Under perioden 15-29 november är det möjligt att ansöka om musikförlagsstöd från Musikförläggarna. Stödet, som lanserades förra året, är till för projekt som ger rättighetshavare nya möjligheter och/eller synliggör upphovsrättens värde och innebörd. 

Stödet kan sökas av musikförlag eller anställd på musikförlag och det avsedda projektet ska ha ett tydligt start- och slutdatum. Projekt som prioriteras för stödet är t ex sådana som som syftar till att minska ojämlikhet, samarbeten mellan olika musikförlag, projekt som syftar till att öka inkludering samt projekt som gynnar flertalet personer.

Ett flertal projekt kan beviljas stöd upp till 30 000 kronor. Ett projekt under året kan beviljas stöd upp till  128 000 kronor.

Mer information om och villkor för ansökan finns på Musikförläggarnas hemsida.

Christel Valsinger