21 november 2022

Kulturrådet: 55 miljoner till musikarrangörer och akter

Kulturrådet har fördelat 39,5 miljoner kronor till 221 musikarrangörer och 15,9 miljoner till 188 musikgrupper. Anna Heikkinen & Längtans Kapell (bilden) finns bland mottagarna.

Verksamhetsbidrag till musikarrangörer ska enligt Kulturrådet stärka den nationella infrastrukturen av ett varierat musikutbud och möjliggöra för musiker att vara verksamma nationellt. 87 procent av de som får stöd är organiserade som ideella föreningar.

– Arrangörsledet i Sverige efter pandemin är skört, med sviktande publiksiffror på sina håll och ökade kostnader för att arrangera. Arrangörerna har en avgörande roll för att sprida levande musik av hög kvalitet i hela landet. Det var ovanligt många nya sökanden denna gång. Av 110 aktörer som inte sökte förra omgången är det 35 som får stöd, exempelvis Plan B i Malmö, Nonagon i Kramfors och Ny musik i Sörmland, säger Jakob Eknor, handläggare vid Kulturrådet. Andra namn bland mottagarna: Urkult, Gaphals, Pipeline, Fasching och Skottvång. 

När det gäller musikgrupper ska verksamhetsbidraget enligt reglerna ”öka tillgången till ett varierat musikutbud av hög kvalitet i Sverige, samt möjliggöra internationella kulturutbyten för svenska musikgrupper.”

– Ett stort antal av de fria grupperna ser 2023 som året då verksamheten tar fart igen efter pandemin. En utmaning i nuläget är att hitta scener att spela på. En annan för nästa år är höjda kostnader i alla led, plus att publikbeteendet ser ut att ha förändrats. Det finns fortsatt en begränsning i vilka som söker bidraget. Många grupper med professionell verksamhet känner inte till att det finns bidrag för dem att söka, säger handläggare Karl Tideman.

Av de 188 aktörer som får stödet är det 38 grupper som inte sökte eller fick det beviljat för 2022. Tre musikgrupper som får bidraget för första gången är finsk-svenska tangogruppen Anna Heikkinen och Längtans Kapell, duon Våtmark som framför snusk- och fulvisor ur den svenska folkmusiken samt Palace on Wheels som spelar nordindisk musik och ”i Bollywood-tradition”.

Beslut om verksamhetsbidrag till musikarrangörer

shorturl.at/aADK7

Beslut om verksamhetsbidrag till fria musikgrupper

shorturl.at/BFILX

För musikarrangörer var söktrycket 349 ansökningar och knappt 179 miljoner kronor. Av de arrangörer som får bidrag är 14 procent hemmahörande i Skåne län, 13 procent i Stockholms län, 14 procent i Västra Götalands län, 14 procent i de fyra nordligaste länen och 45 procent i övriga landet.

För fria musikgrupper var söktrycket var 279 ansökningar och knappt 46,5 miljoner kr. Av de 188 grupper som får bidrag är 45 procent baserade i Stockholms län, 26 procent i Västra Götalands län, 13 procent i Skåne län, 7 procent i de fyra nordligaste länen och 9 procent i övriga landet. En stor majoritet av grupperna turnerar dock vanligtvis utanför det län de angett som hemvist och en stor del av verksamhet sker också genom turnéer i andra länder.

För båda bidragen har Kulturrådet i bedömningen lagt stor vikt vid konstnärlig kvalitet, musikalisk mångfald, förnyelse och utveckling, geografisk spridning, ekonomiska förutsättningar samt lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet.

Lars Nylin