21 november 2022

Dubbelseminarium med Ifpi

Svenska Ifpi presenterade förra veckan ett dubbelseminarium på Södra teatern i Stockholm. En presentation av Ifpis rapport Engaging With Music följdes av en serie samtal kring jämställdhetsarbete i skivbranschen och situationen fem år efter #metoo. Allt under vinjetten ”mångfald, inkludering och jämställdhet”. 

David Price från Ifpi i London presenterade i Engaging With Music en global rapport där Sverige åtskilliga gånger finns i fokus. Inte minst för Sveriges resa från Pirate Bay till att Spotify är fortsatt ledande i ett streaminglandskap som nu helt dominerar i alla länder som undersöks. Men Sverige kan också, enligt Price, ses som en föregångare på andra sett. Rapporten är byggd på svar från 44 000 människor i 22 länder, den är den största i sitt slag. MI återkommer med mer om de svenska siffrorna.

Några generella noteringar, utöver det enorma genomslaget i yngre grupper för TikTok, är att radio är fortsatt viktig, i synnerhet i högre åldersgrupper, och att man primärt lyssnar på radio för att få höra musik. Inte minst underströk Price faktumet att musiklyssnandet ökade 2022, med en timme per vecka till 20,1. ”All ökning är intressant i den ökande konkurrensen” konstaterade Price.

Hela rapporten här: shorturl.at/cFH48

Ifpi Sveriges ordförande Mårten Aglander inledde därefter en samtalsdel (se bilden) om bland annat organisationens jämställdhetsarbete och situationen fem år efter metoo. Detta under vinjetten ”mångfald, inkludering och jämställdhet”. Det innebar bland annat möte med en mentor (Pia Renaudin, vd Senzime) och en adept (Sofia Sandqvist, Universal Music) och samtal med Helya Riazat, rektor på Järvaskolan om ledarskap och vikten av samarbete mellan skola, näringsliv och civilsamhälle för att unga människor ska våga drömma.

Allt i ett i princip fullsatt Södra Teatern.

Lars Nylin