15 november 2022

Den svenska musikbranschens ekonomi 2021

Musiksverige har just släppt rapporten Musikbranschen i siffror för år 2021. Sammanfattningsvis återhämtade sig livebranschen något, men effekterna från pandemin syntes tydligt, samtidigt som övriga områden såg tillväxt.

Varje år sammanställer branschorganisationen Musiksverige siffrorna för musikbranschens tre delar: Den inspelade musiken, livemusiken och det upphovsrättsliga området.

Modellen för insamling av bearbetning av all data har använts sedan slutet av 00-talet, och gör det möjligt att se musikindustrins samlade ekonomiska utveckling över tid. Precis som vanligt är det Linda Portnoff med ett stort team runt omkring som lett det omfattande arbetet med att sammanställa siffrorna.

Den här årliga rapporten är den viktigaste för att förstå den svenska branschens utveckling, för att politiker, institutioner och makthavare ska kunna få en bra bild över musikens ekonomi.

Rapporten för 2021 visar att musikbranschens omsättning återhämtade sig till knappt 8,4 miljarder kronor totalt. Året innan, 2020, tappade den svenska musikbranschen hela 5,3 miljarder kronor i omsättning till följd av pandemin.

Konsertintäkterna landade på 2,8 miljarder kronor för 2021, en ökning från rekordlåga 2,1 miljarder kronor 2020. Men 2021 var fortfarande klart mycket lägre än 2019, där konsertintäkterna i Sverige var strax över 7 miljarder kronor.

I sammanhanget kan det vara värt att notera att det samlade utbetalade stödet till livesektorn under 2021 var 456 miljoner kronor, vilket självklart har varit nödvändigt för många aktörer, men som ingalunda kunnat rädda upp situationen för många andra.

Den upphovsrättsliga marknaden ökade med 8% till en omsättning på knappt 3 miljarder kronor, medan den inspelade musikens område (som i huvudsak handlar om streaming i Sverige) ökade med 13% från drygt 2,3 miljarder kronor 2020 till knappt 2,5 miljarder kronor 2021.

Den svenska musikexporten har ökat stadigt i över ett decennium men minskade med över en halv miljard kronor 2020 i spåren av pandemin. 2021 landade musikexporten på drygt 2,3 miljarder kronor.

I rapporten sammanfattar Musiksverige resultaten bl.a. på följande sätt:

När vi nu kan överblicka det andra pandemiåret 2021, ser vi att livesektorn med musiker, artister och konsertarrangörer tveklöst är de som drabbats hårdast. Samtidigt är alla delar av branschen kraftigt påverkade, just för att konserterna och turnéerna ställdes in.

Musikbolagen har under pandemin haft stora problem med att lansera nya artister och på streamingtjänsterna slog kataloglyssningen rekord då vi lyssnare ville ha ”trygg” musik. Topplistorna innehöll därmed färre debutanter och det blev mer riskfyllt att släppa ny musik utan att kunna spela live för att supporta dessa releaser. Många skivreleaser ställdes in helt eller släpptes ändå, med sämre räckvidd än förväntat som resultat.

Hela rapporten finns att läsa på www.musiksverige.org.

En intervju med Musiksverigesvice ordförande Jan Granvik finns också på annan plats på MI.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se