8 november 2022

En miljard mindre till kulturen

När den nya kulturministern Parisa Liljestrand på tisdagen presenterade sin första budget var det en med en miljard mindre jämfört förra året. Det mesta kopplat till ett minskat eller upphörande pandemistöd.

Kulturens del av den nya regeringens höstbudget blir 9,033 miljarder att jämföra med 10,133 i den föregående. Minskningen hänger enligt propositionen delvis på att tillfälliga pandemistöd till kulturverksamheter antingen minskar i omfattning eller upphör. Det finns inga nya stimulansstöd i budgeten, något som efterlysts av stora delar av kultursektorn.

Andra delar av propositionen som direkt eller indirekt berör musikindustrin är att Statens kulturråd får ett anslag på 71,1 miljoner kronor 2023, det är 2,6 miljoner kronor mindre än i år. Även anslaget till folkbildningen sänks i propositionen, från årets 5,2 miljarder kronor till 4,6 miljarder 2023.

Det framgår däremot inte att antalet svenska kulturråd i världen skulle minska, något som det funnits en oro för.

– Jag är stolt över att vi i ett så här tufft läge kan värna om kulturen. Fria medier och ett levande kulturliv är för regeringen omistliga delar i det öppna samhället. Nu har jag presenterat kulturbudgeten, men kulturen påverkas naturligtvis av regeringens politik på andra områden, som till exempel elstödet, men också de generella ökade statsbidragen till kommuner och regioner, sa Parisa Liljestrand på en pressträff.

MI återkommer om branschens reaktioner på budgetpropositionen.

Lars Nylin