3 oktober 2022

Kraftig ökning av amerikanska royalties till svenska musikskapare

Ett nytt beslut av den amerikanska statliga nämnden Copyright Royalty Board ger musikskaparna högre royalties när deras musik streamas digitalt i USA, meddelar Stim. Den ersättning som streamingtjänsterna betalar till rättighetshavarna ökar med hela 46 procent.

Nivån på musikersättningen nåddes efter att Copyright Royalty Board haft långa överläggningar med streamingtjänster och rättighetshavare. Till sist beslutades att ersättningen till låtskrivare och förlag ska höjas från 10,5 till 15,35 procent av streamingtjänsternas inkomster. Ersättningen gäller retroaktivt från 2018.

– Det här är en stor framgång, och viktigt för att uppvärdera musiken och musikskaparnas roll. Främst är det amerikanska låtskrivare som gynnas av beslutet, men det kommer även påverka svenska låtskrivare mycket positivt. Sverige hör till de länder i världen som exporterar mest musik, och deras royalties från streaming i USA kommer att öka markant. Nivån är dock fortfarande låg jämfört med vad musikbolagen tjänar, vilket är ungefär tre gånger så mycket, säger Daniel Jäger, streamingexpert på Stim.

Lars Nylin