19 september 2022

Gannevikstipendiet till Karin Dreijer

Karin Dreijer från The Knife och Fever Ray tillhör mottagarna av årets Gannevikstipendier på 500.000 kronor. 

För tionde året delas stipendier ut om sammanlagt tre miljoner kronor till sex konstnärer inom områdena bild, form, musik, teater, dans samt film. I motiveringarna framhålls att alla årets stipendiater ses som förnyare inom sina respektive konstområden och tilldelas 500.000 kronor var för sina konstnärliga livsgärningar.

Ganneviksstipendiet instiftades 2012 efter en stor donation från affärsmannen och konstälskaren Per Gannevik som i sitt testamente lyfte fram Konstnärsnämnden. Genom den stiftelse som bär hans namn delas årligen stipendium ut till svenska konstnärer.

– Per Ganneviks framsynta arv ger oss möjligheten att varje år lyfta fram och premiera några av de främsta konstnärerna som är verksamma i Sverige idag. Årets stipendiater är alla konstnärliga förnyare, som under sina respektive karriärer har vidgat gränserna för sina fält. Vi hoppas att detta stipendium möjliggör för dem att fortsätta att ytterligare fördjupa och utveckla sina respektive konstnärskap, säger Ellen Wettmark, Konstnärsnämndens styrelseordförande.

Motiveringen för Karin Dreijer:

”Egensinnig, originell och kompromisslös. Lägg därtill ett stort mått av konstnärlig integritet och en särpräglad tonalitet som burit Karin Dreijer oavsett sammanhang. Hens banbrytande verksamhet har skett i den lika suggestiva som radikala electroduon The Knife och i form av gåtfull avantgardepop i soloprojektet Fever Ray. Detta har lett till ett internationellt erkännande som musiker, kompositör och musikproducent. Karin Dreijer har ett stort socialt engagemang och gjorde sig tidigt känd som feministisk aktivist, queer och genderfluid.”

Lars Nylin

Bild: Swedish Music Hall of Fame