30 augusti 2022

Utredning föreslår ny strategi för kreativa branscher

Utredningen Kreativa Sverige har lämnat sitt slutbetänkande, som innehåller förslag på en ny sammanhållen nationell strategi för att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag i de kreativa branscherna, inklusive musikbranschen. 

Regeringen utsåg i november 2021 Tobias Nielsén (bilden), som bl a driver förlaget Volante och som tidigare varit med och tagit fram siffror och metoder för statistik i musikbranschen, till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på en samlad nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa branscherna.

Utredningen har lämnat sitt slutbetänkande, och föreslår bland annat ett delat ansvar mellan alla departement som berör kulturella och kreativa företag för bättre synergier, att prioritera upphovsrätt, företagande och export, och att stärka lokal och regional konkurrenskraft i hela landet.

Förutom Tobias Nielsén har Klas Rabe varit huvudsekreterare, Kristina Lindberg och Nadja Ali sekreterare, och en mängd personer från olika organisationer och företag ingått i arbetet och bidragit till slutsatserna.

De sex områden och prioriteringar som utredningen valt att fokusera på är:

– betydelsen av ett tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan,
– företagens förmåga (rådgivning, kapitalförsörjning, innovationsstöd)
– marknadsplatsen (fokus på upphovsrättens regelverk),
– Sveriges roll i världen (export, internationalisering och värdeskapande),
– arbetsmarknaden (fokus på hållarhet och kompetensförsörjning),
– betydelsen av platsen för kulturella och kreativa verksamheter.

Tobias Nielsen skriver vad han hoppas att nästa steg nu blir:

”Den här utredningen hade som uppgift att direkt ta vägen till en strategi. Vanligtvis följer en sådan efter att ett betänkande presenterats. Låt mig upprepa att vi sett det som viktigast att se över grundstrukturen och bygga systemförståelse. Därför har vi utöver våra strategiska förslag, inklusive genomförande och specifika insatser, även tagit tillfället att presentera olika förklaringsmodeller och beskrivningar som vi hoppas i sig kan fungera som inspiration och vägledning framåt.

Det här betänkandet kan därför ses som en kombination av kunskapsdokument och förslag på operativ politisk riktning. Det viktigaste i denna riktning är att en fortsättning sker från statligt håll – för att undvika de senaste drygt tio årens oregelbundna och planlösa arbete för de kulturella och kreativa branscherna, och de system som de berörs av.”

Läs hela slutbetänkandet (PDF)

Se pressträffen och sammanfattning av resultaten:

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se