29 juni 2022

Nya spelregler för Musikförläggarnas Pris 

Som första prisutdelare i musikbranschen har Musikförläggarna beslutat att inte skilja på verk och person vid prisutdelningar. Organisationen håller just nu på att ta fram nya riktlinjer som kommer att införas vid utdelningen av Musikförläggarnas Pris i november i år.

Musikförläggarnas Pris hyllar några av årets mest framstående låtskrivare, textförfattare och kompositörer, och kommer från och med i år inte att delas ut till upphovspersoner som är förövare eller gärningspersoner.
Beslutet är en av flera åtgärder i arbetet för en trygg, jämlik och inkluderande musikindustri, skriver Musikförläggarna i ett pressmeddelande.

De senaste åren har musikbranschens problem med sexuella trakasserier och övergrepp, diskriminering, hot och våld uppmärksammats på flera håll. Det har lett till en diskussion om huruvida prisutdelare ska skilja på verk och person vid utdelning av priser.

– Musikförläggarnas Pris handlar om att synliggöra de som har skapat musiken. Vi anser inte att det är försvarbart att hylla och uppmärksamma personer som gjort sig skyldiga till kriminella handlingar såsom sexuella trakasserier, övergrepp, diskriminering, hot och våld. Att ge de enskilda individerna större utrymme, makt och inflytande understödjer branschens problem med otrygghet, ojämlikhet och exkludering. I slutändan riskerar det att drabba tillväxten i en av Sveriges viktigaste exportindustrier, säger Kerstin Mangert, ordförande för Musikförläggarna.

Tillsammans med externa jurister och hållbarhets- och inkluderingsexperter håller Musikförläggarna nu på att ta fram nya riktlinjer för utdelningen av Musikförläggarnas Pris, som kommer att införas till prisutdelningen i november i år. Just nu samlar Musikförläggarna in synpunkter från sina medlemmar och branschkollegor för att säkerställa att inga viktiga perspektiv missas i de avvägningar och gränsdragningar som kommer att göras.

Bland annat arrangerar Musikförläggarna ett panelsamtal i Almedalen där frågan kommer att diskuteras.

– Som en av de stora branschorganisationerna har vi ett ansvar att aktivt arbeta för att musikindustrin erbjuder en trygg, jämlik och inkluderande arbetsmiljö för alla som verkar i den. Vi är stolta över att gå i bräschen för en hållbar musikbransch som värnar om yttrandefrihet och konstnärlig frihet, säger Kerstin Mangert.

Musikförläggarnas panelsamtal i Almedalen “Ska musikbranschens prisutdelare skilja på verk och person?” arrangeras den 4 juli kl.16.00. Samtalet modereras av Camilla Wagner och deltagarna är:
Kerstin Mangert, ordförande, Musikförläggarna
Alfons Karabuda, ordförande, Skap, President, International Music Council, Honorary President, European Composer and Songwriter Alliance
Ceylan Holago, co-founder/head of operations, CMDS
Namo ”Lilla Namo” Marouf, upphovsperson och artist
Johannes Cakar, musikjournalist

Lars Nylin