28 juni 2022

663 miljoner i Återstartsbidrag

Kulturrådet har beviljat bidrag till 1203 aktörer inom kulturområdet för att stötta återhämtningen efter pandemin. Totalt betalas 663 miljoner kronor ut.

– Flera vittnar om att publiken inte hittat tillbaka till scenerna och de kulturella mötesplatserna efter pandemin. Genom återstartsbidraget ser vi att många, såväl genom nya samarbeten men också med nya produktioner gör kulturen tillgänglig i hela landet, vilket är viktigt, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Drygt hälften av ansökningarna har beviljats. 2013 ansökningar kom i till Kulturrådet, som utlyste bidraget i februari/mars. Totalt uppgick de ansökta medlen till 1 530 miljoner kronor.

Barn och unga har prioriterats i fördelningen av bidraget. Flera verksamheter planerar för uppsökande verksamhet med målet att nå ungdomar som under pandemin fastnat i ett hemmasittande beteende, skriver Kulturrådet. Andra aktörer som beviljats medel är Svensk Live, Folkrörelserna konstfrämjande och Bygdegårdarnas riksförbund som med olika projekt stärker den kulturella infrastrukturen, skapar arbetstillfällen och sprider kultur till hela landet.

Christel Valsinger