Nyheter 26 maj 2022

Brewhouse Inkubator stöttar den svenska musikbranschen

I Göteborg finns Brewhouse, som fungerar som en samlingsplats för musikverksamheter, livemusik och mycket annat. Sedan flera år tillbaka finns här också Brewhouse Inkubator som erbjuder affärsutvecklingsstöd med fokus på musik, scen och ny teknik.

Sverige har under de senaste femton åren utvecklats till att bli en spjutspets inom musikrelaterade innovationer. Från 00-talets depressiva nedåtgående spiral, där omvärlden mest betraktade Sverige som piraternas hemmahamn, är dagens bild av Sverige ofta en bild av ett framgångsland när det gäller musik och tech.

Självklart var det Spotify som i stor utsträckning öppnade dörren för den här utvecklingen, men många andra företag har också under årens lopp skapat viktiga innovationer och teknik. Det ”nya” teknikrelaterade musikundret beskrivs bl a i rapporten Det svenska musikundret – Små företag på en global arena, som publicerades år 2021 av Entreprenörskapsforum.

Men hur upprätthåller man en sådan position? Vad gör vi i Sverige för att fortsätta snappa upp och stötta nya idéer och innovationer?

En av aktörerna som fått en betydande roll under de senaste två åren är Brewhouse Inkubator, som numera har ett nationellt uppdrag att stötta svensk livemusik och musiktech.

Charlotte Odbjer, verksamhetschef för Brewhouse, berättar mer om verksamheten:

– Vårt mål är att stötta tillväxten i musikbranschen, det som finns runt omkring själva skapandet av musiken. Vi fungerar både som en förinkubator där man kan bolla idéer med erfarna affärscoacher, och som en samarbetspartner som hjälper till med råd och finansiering när företagen har kommit en bit på vägen.

– Det finns en stark vilja i Västra Götalandsregionen att stötta nya innovationer, dels för att såväl kulturen som besöksnäringen är viktig för att regionen ska vara attraktiv, men också för att hela Sverige ska kunna vara konkurrenskraftigt. Sedan år 2021 är vi den första aktören med fokus på musik, scen och ny teknik som har blivit utvalda att vara med i Vinnovas nationella inkubatorprogram och i och med det stöttar startupbolag och tillväxten i musikbranschen.

Vinnova, den myndighet i Sverige som ansvarar för att stärka Sveriges innovationsförmåga, fördelar varje år något som kallas innovationscheckar och infrastrukturcheckar till små och medelstora företag. För år 2022 är det 44 miljoner kronor som ska fördelas.

Till sin hjälp har man ett fyrtiotal organisationer som fungerar som förmedlare av de här checkarna, och Brewhouse Inkubator är den enda i Sverige som är fokuserad på just musikbranschen.

Jörgen Larsson, affärscoach och projektledare på Brewhouse, formulerar det så här:

– Vi hjälper till med tid, timing och deg. Vi har en enormt stor kärlek till kopplingen mellan musik och teknik, och företag som möjliggör nya tjänster och upplevelser. Det svenska musikteknikundret är intressant, vi är oerhört duktiga i det skrået, med många innovativa bolag och entreprenörer.

– Jag har gjort en lista på musikteknikbolag i Sverige som omsätter 100 miljoner kronor eller mer, som de flesta troligen inte har en aning om. Där finns allt från företag som utvecklar högtalare och hörlurar till företag som är ledande inom mjukvaror och musikproduktion. Vårt uppdrag är att hjälpa företag som är i början av sin resa, såväl som etablerade företag som vill testa en ny idé eller innovation. (Se Jörgens företagslista i slutet av artikeln)

Fredrik Björhed, kommunikationsansvarig på Brewhouse, tillägger att det i grunden handlar om att stötta människor:

– Jag ser det som att vi finns här för att utveckla människor. Vi lyckas om de lyckas. Det är en stor tillfredsställelse att se individer och företag ta nästa steg i sin utveckling. Självklart är tekniken viktig, men det är ändå människorna som ska utveckla idén.

– Vi vet vilken berg och dalbana det kan vara att jobba med nya idéer och innovationer. Många entreprenörer kan ha en klump i magen och fråga sig ”kommer det här verkligen att flyga”. Då finns vi där och kan hjälpa till när det känns lite tungt att komma upp ur dalarna. Vi kan stötta dem och få dem att lyfta blicken mot bergstoppen.

Förutom möjlighet till innovationscheckar och verifieringsmedel via Vinnova, bidrar Brewhouse också med en tillväxtmiljö för företag som är intresserade. I dagsläget finns ett tiotal olika företag knutna till miljön, allt från en app inriktad mot metalfans, Bandbond, till en ny NFT-plattform för musikbranschen, Zeptagram.

Läs mer om Brewhouse Inkubator: https://brewhouse.se/inkubator

Läs mer om innovationscheckar

Jörgens ”Svenska musikteknikföretag som omsätter 100 miljoner kronor eller mer som de flesta troligen inte känner till-lista”:

Zound Industries International
Från Stockholm.
Omsättning: Över 2 miljarder kronor år 2020.
Har varumärkena Urbanears, Marshall mm.
www.zoundindustries.com

Elektron AB
Från Göteborg.
Omsättning: 169 miljoner kronor år 2020.
Digital och analog utrustning för musikproduktion.
www.elektron.se

Toontrack
Från Umeå.
Omsättning: 171 miljoner kronor år 2020.
Trummaskiner och digitala verktyg för musikproduktion.
www.toontrack.com

Teenage Engineering
Från Stockholm.
Omsättning: 216 miljoner kronor år 2020.
Synthar, högtalare och annan musikutrustning.
https://teenage.engineering

Softube 
Från Linköping.
Omsättning: 100 miljoner kronor år 2020.
Digital och analog utrustning, under epitetet ”Rock & Roll Scientists”.
www.softube.com

Nord Keyboards
Från Stockholm.
Omsättning: 347 miljoner kronor år 2020.
Keyboards och musikutrustning.
www.nordkeyboards.com

Audio Pro
Från Helsingborg
Omsättning: 131 miljoner kronor år 2020.
Högtalare och ljudutrustning.
www.audiopro.com

Reason Studios
Från Stockholm.
Omsättning: 109 miljoner kronor år 2020.
Mjukvaruprodukter för musikproduktion.
www.reasonstudios.com

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se