25 maj 2022

Ny lagstiftning senareläggs

I april 2019 antog EU-parlamentet DSM-direktivet, som syftar till att uppdatera upphovsrättslagarna i medlemsländerna på flera olika sätt. I Sverige har det dröjt, och nu står det klart att riksdagen inte kommer besluta om något nytt lagförslag i sommar. 

Efter att remissvaren på regeringens förslag till uppdaterad upphovsrättslag trillat in i slutet av förra året har det varit ganska tyst om nästa steg. Den ursprungliga planen var att den nya lagstiftningen skulle träda i kraft den 1 juli i sommar, efter riksdagens beslut, men det står nu klart att detta kommer bli uppskjutet.

Carl Johan Sundqvist, rättssakkunnig vid Enheten för immaterialrätt och transporträtt på Justitiedepartementet, säger till MI:

– Som status ser ut nu är planen att ta fram en lagrådsremiss som Lagrådet kan behandla innan sommaruppehållet och därefter ta fram en proposition under sommaren. Riksdagen kan då ta ställning till den efter sommaren.

Riksdagen är stängd över sommaren, som i år är lite extra lång eftersom det är valår. Valet till riksdagen sker den 11 september, och en ny riksdag förväntas tillträda den 26 september för det nya riksmötet. Först efter det kommer det alltså i praktiken vara möjligt för riksdagen att besluta om propositionen.

Sverige är ett av länderna som precis har fått en s.k. ”reasoned opinion” från EU-kommissionen för att man inte har infört DSM-direktivet ännu, ”for failure to notify the Commission of transposition measures on copyright and related rights in the Digital Single Market.” Egentligen skulle direktivet ha varit implementerat redan den 7 juni 2021, men det har alltså dröjt. Förutom Sverige är ytterligare ett tiotal länder försenade.

Kommissionen skriver: ”Member States must enact these rules without further delays, this will allow EU citizens, the creative sectors, the press, researchers, educators and cultural heritage institutions as well as service providers across the EU to start benefitting from them.”

Det här meddelandet gavs till Sverige den 19 maj, som nu riskerar att dras inför EU-domstolen och få böter, om inte situationen löses inom två månader.

Många av remissvaren från musikbranschens olika aktörer var kritiska till förra årets promemoria, något som MI har skrivit om tidigare. Hur propositionen, som alltså ska utarbetas under sommaren, kommer hantera kritiken återstår att se.

Läs mer

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se