3 maj 2022

Historien om Hultsfredsfestivalen som bok

Rockfestivalen mitt i Småland samlade i decennier svensk populärmusik och bransch på ett unikt sätt. Nu kommer boken om Hultsfredsfestivalen.

Boken med Mats Trondman som huvudförfattare tittar på festivalen ur sociologisk synvinkel, om punkens etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara. ”Detta är den unika och välkända Hultsfredsfestivalens osannolika och skiftande historia. Här får läsaren en livfull och helt ovanlig berättelse från hundratals inblandade: förhistoria, tillblivelse, utveckling och fall liksom skildringar av vad man gjort efter tiden med festivalen” summeras boken i ett pressmeddelande.

”Hit hör även deras berättelse om den egna ungdomstiden, i nära eller långt bortom, Hultsfred, men också deras tankar och uppfattningar om entreprenörskap och entreprenörer samt dessa fenomens betydelse för individer och samhälle. Frågor som, tro mig, även vi forskare har brottats med”, skriver Trondman, professor och projektledare, i bokens förord.

Mats Trondman blev omtalad redan för sin doktorsavhandling Bilden av en klassresa. De övriga i redaktionskommittén och bland författarna är alla forskare vid olika universitet.

Boken är utgiven av Carlsson förlag.

Lars Nylin