22 mars 2022

Fortsatt tillväxt i Sverige

IFPI Sverige släppte under tisdag eftermiddag årsrapporten för 2021, som visar att streamingintäkterna fortsätter att öka i oförminskad styrka till masterägare i Sverige.

Sedan år 2012 står intäkterna från streaming för den största andelen av intäkterna till masterägare i Sverige (också kallade musikbolag eller skivbolag). Tio år efter att streamingen tog över som det största formatet för inspelad musik, fortsätter tillväxten med oförminskad styrka.

Sedan ett par år tillbaka används en gemensam metod i alla länder för att räkna ut intäkterna, vilket innebär att releasen av de svenska siffrorna nu för tiden samordnas med lanseringen av IFPI Global Music Report, som också skedde under tisdag eftermiddag.

De totala intäkterna i Sverige för 2021 landade på 1,78 miljarder kronor, vilket är en ökning med 12 procent jämfört med år 2020. Streaming stod för 91 procent av de totala intäkterna, där betalda abonnemang är den absolut största intäktskällan.

Men den största procentuella ökningen inom streamingen sågs faktiskt på ”Video Streams”, som ökade med 34 procent, och reklamfinansierad streaming som ökade med 28 procent. Totalt utgör dessa intäktsformer 5% respektive 4% av de totala intäkterna.

CD-försäljningen ökade också med 34 procent under 2021, och gick återigen om vinylskivan, som var större än CD-n året innan. Totalt utgör dock CD-försäljningen och vinylförsäljningen bara 3 procent vardera av de totala intäkterna.

Ludvig Werner, VD för IFPI Sverige, kommenterar rapporten:

– Intäktsökningen från prenumerationsbaserade streamingtjänster kan i stort förklaras av den prisökning på streaming som gjordes 2021 och det är positivt att marknaden accepterat denna prishöjning vilket också visar hur viktigt och självklart det idag är att ha tillgång till en streamingtjänst för musik.

– Att siffran för reklamfinansierad streaming ökar hela tjugoåtta procent beror bland annat på att intäkter från TikTok nu räknas med. Att försäljningen av CD ökar kraftigt är troligtvis starkt beroende av ett par särskilt starka releaser under året.

De tre mest sålda svenska singlarna 2021 var:

”Tystnar i luren” – Miriam Bryant & Victor Leksell
”Samma gamla vanliga” – A36
”Gamora feat. Einár” – Hov1

De tre mest sålda svenska albumen 2021 var:

”Voyage” – ABBA
”Fånga mig när jag faller” – Victor Leksell
”98.01.11” – Yasin

Här nedan finns IFPI´s tabell över samtliga intäkter år 2021. Hela rapporten finns här.

Undertecknad har gjort en vana av att sammanställa alla siffror från IFPI/GLF för att kunna se utvecklingen över en längre tidsperiod. Värt att notera är att nedan figur inte kommer från IFPI, utan är artikelförfattarens egna sammanställning av de officiellt släppta intäkterna från IFPI och GLF sedan år 1969.

Nedan finns årssiffrorna KPI-justerade (SCB:s Konsumentprisindex årsmedeltal med 2021 som bas) så vi kan se utvecklingen över tid, vilket ger en mer rättvis bild för en så lång tidsserie. En krona år 1980 motsvarar trots allt 3,50 kronor idag. År 2000 rapporterades t.ex. intäkter om 1,89 miljarder kronor till bolagen, det motsvarande värdet idag är 2,49 miljarder. Nämnas bör också att det alltså har skett en viss metodförändring under årens lopp.

Figuren visar den långsiktiga utvecklingen, och hur Spotify och streamingen i Sverige skapat en uppgång som endast kan jämföras med den uppgång CD-skivan hade för 30 – 35 år sedan.

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se