22 mars 2022

2021 bästa året någonsin globalt

Under tisdagen släppte IFPI Global Music Report, den årliga genomgången av intäkterna till masterägare i hela världen. Och det var en riktig klang- och jubelföreställning, aldrig tidigare i historien har musiken dragit in så mycket pengar.

Årets presskonferens blev en hybridlösning. I London satt ett gäng i en panel, medan ytterligare ett gäng var med på Zoom. Francis Moore, Chief Executive för IFPI, inledde presentationen med att avslöja de historiska siffrorna från 2021:

– Totala globala intäkter på 25,9 miljarder dollar, en ökning med 18,5 procent jämfört med år 2020.

523 miljoner betalade för ett streamingabonnemang under 2021, och streamingintäkterna ökade med 24,3 procent jämfört med året innan.

Representanter från de tre majorbolagen och ett par indiebolag diskuterade sedan hur streamingen resulterat i mycket starka lokala marknader runt om i världen, varför det har blivit extra viktigt med lokal representation och kompetens. MENA-området liksom Indien framhölls som områden där streamingen exploderat under år 2021, med stora förhoppningar om fortsatt tillväxt under kommande år.

Globalt står intäkterna från fysisk musikmedia nu för 19,2 procent, medan streaming står för 65 procent.

En stor del av presskonferensen handlade om att beskriva hur relationen till artister skrivs om i det nya streamingparadigmet, där relationen mellan label och artist i högre grad handlar om ett samarbete, snarare än ett ”anställningsförhållande” som det ibland varit tidigare.

Jag noterade dock att det inte fanns en enda artist närvarande som kunde bekräfta detta. Även rapporten fokuserar ganska mycket på hur viktiga artisterna är i ekvationen, men diskuterar också hur labels och artister tillsammans är centrala för innovationen av nya format.

Här fördes en intressant diskussion bland paneldeltagarna, som menade att streamingen till viss del tagit bort det element av historieberättande som tidigare format haft. Här menade bl.a. representanter från Sony Music att såväl NFTs som metaverse handlar om just detta, att skapa stories och narrativ som gör att fans kommer närmare sina artister.

Barak Moffit från Universal Music Group sade:

– Fans increasingly want to go deeper into the stories and passions that drive and inspire our artists, and we have several projects in development or production that help tell our artists’ stories or reflect their characters.

Ytterligare en sak som diskuterades var hur viktiga de lokala marknaderna har blivit. Andrea Rosi, Sony Music’s CEO för Europa, säger i rapporten angående t.ex. den italienska marknaden:

– We have seen a complete revolution in the importance and success of our local artist roster, and our strategy has changed significantly as a result. We have significantly ramped up our A&R team looking at signing Italian artists, because the only way to have success in Italy right now is to sign domestic artists and dedicate proper time and resources to developing them.

Undertecknad sammanställde lite statistik för Topp 1 strömmad låt på Spotify på de största marknaderna runt om i världen under den senaste veckan, och utan tvekan bekräftas bilden av detta. På alla de största marknaderna är det olika låtar som ligger topp 1, oftast på det lokala språket. (I tabellen finns också de nordiska länderna samt Ryssland, Ukraina och Sydkorea).

Simon Robson, President International på Warner Music Group, beskriver hur de jobbar lokalt i MENA:

– It’s a really exciting area of growth, not just locally; it is producing music that is starting to resonate around the world, and that will continue. It’s about a slow build, but one that is very robust. Actually having offices in the different regions of North Africa and the Middle East is key. We have great teams on the ground now, building those networks and giving local artists opportunities around the world. One thing we’re really challenging our teams to do is look for local opportunities – be it signing artists, distribution deals or possible partnerships or acquisitions; there is money available for the right opportunities.

De tio största musikmarknaderna i tur och ordning under år 2021 var:

1. USA
2. Japan
3. UK
4. Tyskland
5. Frankrike
6. Kina
7. Sydkorea
8. Kanada
9. Australien
10. Italien

Läs den öppna versionen av Global Music Report här.

Daniel Johansson
daniel@muskindustrin.se