21 februari 2022

Mika Romanus ny direktör för Konstnärsnämnden

Regeringen har utsett Mika Romanus till direktör och chef för Konstnärsnämnden. Mika Romanus är i dag förbundsdirektör på fackförbundet Scen & Film.

– Jag är mycket glad att Mika Romanus tackat ja till att leda myndighetens arbete. Mika har en gedigen erfarenhet och kompetens inom kultursektorn och det ger fortsatt goda förutsättningar för Konstnärsnämnden att bedriva sin viktiga verksamhet, säger Kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande.

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet vars övergripande uppgift är att främja möjligheter för konstnärer att vidareutveckla sitt konstnärskap, att främja konstnärlig utveckling och stödja nyskapande kultur.

Mika Romanus har lång erfarenhet från både den svenska statsförvaltningen och kultursektorn och har tidigare bland annat varit enhetschef och ställföreträdande generaldirektör för Statens kulturråd. Hennes förordnande varar i sex år, till och med den 15 augusti 2028.

– Konstnärernas arbete är en grundförutsättning för ett vitalt kulturliv och Konstnärsnämndens uppdrag har under pandemin visat sig viktigare än någonsin. Jag är glad och hedrad över uppdraget och hoppas kunna medverka till att stärka konstnärernas ställning, säger Mika Romanus.

Mika Romanus ersätter Anna Söderbäck och tillträder tjänsten den 15 augusti 2022.

Christel Valsinger