7 februari 2022

SxSW 2022: Resestöd från Export Music Sweden

På väg till SxSW i Austin? Nu finns möjlighet att söka resestöd från Export Music Sweden. 

Jesper Thorsson, VD på Export Music Sweden, säger till MI:

-Just i år har ExMS möjlighet att stödja svenska delegater med ett resestöd som en del i återstarten av våra satsningar på den nordamerikanska marknaden. Vi vill också komma i kontakt med svenskar i musikindustrin som planerar att åka till SxSW, kontakta oss!

Det handlar om ett begränsat antal resestöd på 9000 kr per person som faktureras till ExMS efter genomförd festival och konferens. ”Detta för att i pandemins efterdyningar lätta bördan för en del av de kostnader som uppstår med delegatpass, resor och logi i samband med ett lyckat nedslag med nya exportmöjligheter. Besked om beviljat stöd sker löpande” skriver ExMS, och fortsätter:

”Stödet är riktat till företagare och anställda på företag. ExMS har inte möjlighet att bevilja resestöd till organisationer eller anställda i organisationer som har region, kommun eller staten som huvudman. Inte heller till de som har sina primära intäkter från region, kommun eller staten. Detta stöd är möjligt p.g.a samarbete med Kulturrådet och Regeringskansliet/UD.”

Årets SxSW hålls 11-20/3 med musikdelen 14-20/3.

Lars Nylin