7 februari 2022

Gehrmans tar över Notpoolen och Notfabriken

Gehrmans Musikförlag har köpt samtliga aktier i Notpoolen AB, inklusive dotterbolaget Notfabriken Publishing AB.

Gehrmans förlagsverksamhet kommer nu att att omfatta fyra bolag inklusive det finska dotterbolaget Fennica Gehrman.

– Det finns få förlag med notutgivning kvar i Norden och genom förvärvet säkrar vi utgivningen på de områden där Notpoolen och Notfabriken är aktiva, säger Filiz Erat Edhlund, vd för Gehrmans och ny vd för de förvärvade bolagen.

Hon fortsätter:

– Vi har önskat bredda Gehrmans erbjudande och nu får vi möjligheten att satsa på utgivningsområden som traditionellt har haft en stor betydelse i vårt förlag. Det är ett stort förtroende att få förvalta och utveckla Notpoolens och Notfabrikens utgivning och marknadsledande digitala erbjudande. Vi vill ta vara på det förtroende hos kunder och upphovspersoner som byggts upp genom åren under Urban Dahlbergs och Ingemar Hahnes ledning.

– Nu hamnar verksamheten på ett ställe där den kan fortsätta att förvaltas och utvecklas på ett bra sätt, säger Ingemar Hahne.

– Gehrmans förvärv av Notpoolen och Notfabriken innebär att verksamheten som helhet tas över och det är vi mycket nöjda över, framhåller Urban Dahlberg.

Lars Nylin