30 januari 2022

Baggpipestudion räddad

Hotet om rivning har hängt över Stockholmsstudion Baggpipe Studios, fd EMI Studio, i många år, vilket uppmärksammats i MI. Men precis innan jul bestämde stadsbyggnadsnämnden, enhälligt, att det är av största vikt att studion ska räddas. Men än är faran kanske inte helt över för studion som bl a exporterat fem av sju svenska Billboardettor.

– Vi är väldigt glada och nöjda över beslutet, säger Willem Francis Bleeker, studiochef på Baggpipe studios, till SVT.

Baggpipe, grundad på 1960-talet som EMI studio, är den enda kvarvarande fullformat-studion i sitt slag i Sverige som lämpar sig för bl.a orkesterinspelningar med upp till 50 personer. Studion är tillsammans med systerstudion Abbey Road i London ett av få musikaliska landmärken i Europa som fortfarande har en lönsam verksamhet.

Fem av sju Billboard-ettor som svenska artister haft i USA har skapats här och studion har genom åren gästats av artister som ABBA, Rihanna, Lady Gaga, Swedish House Mafia, Roxette, Britney Spears, Avicii, Jennifer Lopez, Norlie & KKV, Peter Jöback, Petra Marklund, Mando Diao, Evert Taube, Monica Zetterlund och många fler.

Räddningsaktionen har haft ett stort stöd från branschen och från allmänheten. Bo Kaspers Orkester, Sarah Dawn Finer och Björn Skifs är några av de som skrev under ett protestbrev och en protestlista skapades av boende i området och nästan 11 000 personer har skrivit under: https://www.mittskifte.org/petitions/radda-den-legendariska-studion-i-skarmarbrink

I studion produceras musik med en stor stråkorkester på över 30 musiker vilket sker nästan varje vecka och spelas världen över. Musiken beställs av olika aktörer och ett antal musikarrangemang spelas in på en dag för att få ner kostnaden. Beställarna består bland annat av internationella världskända musiker  och diverse amerikanska film-produktionsbolag. Även musiken till exempelvis den aktuella filmen Utvandrarna producerades här.

Ännu är det dock inte faran helt över. Fastighetsägarens representant Oskar Lundberg säger till SVT att det trots beslutet blir svårt att hålla studion orörd:

– Det är bättre även för studion att riva den och bygga nytt. De tillgänglighetsregler man måste uppfylla för nya bostäder gör att det inte blir mycket kvar av studion där den är i dag, säger Lundeberg

Om det svarar Willem Francis Bleeker i samma reportage:

– Det finns så mycket historia i väggarna på studion som det inte går att sätta kronor och ören på. Varför ska man riva det?

Om det politiska beslutet – ur officiella handlingar:

Den 20 december togs i Stadsbyggnadsnämndens beslutet:

  1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att återemittera ärendet för omarbetning så att verksamhetslokalen kan bevaras
  2. Stadsbyggnadsnämnden anför därutöver följande

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 40 nya bostäder genom en tillbyggnad av en vinkelbyggnad med lokaler i bottenvåningen. Tillbyggnaden förutsätter rivning av den lägre vinkelbyggnaden som idag innehåller en verksamhetslokal där en musikstudio är hyresgäst. Musikstudion har bedrivit verksamhet i lokalerna sedan 1960-talet och är en av få studios i Stockholm som fortfarande har möjlighet att spela in stråkorkestrar, jazz-storband och rockband. Musikstudion är en del av det svenska musikundret och har de senaste 50 åren producerat låtar med både svenska och internationella artister. Verksamhetslokalen är väl använd och bidrar till områdets kulturhistoria och en levande stadsmiljö. För att möjliggöra fortsatt verksamhet i lokalen är det angeläget att pröva om det är möjligt att komplettera fastigheten med bostäder utan rivning. Stadsbyggnadsnämnden återremitterar därför förslaget för omarbetning med syftet att verksamhetslokalen kan bevaras.

Lars Nylin