27 januari 2022

Feelloud – ny plattform för konserter och biljettköp

Brewhouse Inkubator i Göteborg hjälper nystartade företag inom musikbranschen och kreativa näringar med lokaler, nätverk och affärsutvecklingsstöd. Ett av företagen som numera huserar på Brewhouse är nya plattformen Feelloud.

Målet med Feelloud är att koppla ihop artister och konsertarrangörer med fans, och låta dem vara med och påverka var artisterna lägger sina kommande konserter.

Mario Willing, CEO på Feelloud kommenterar vad Feelloud gör:

— Plattformen ger både artister och konsertarrangörer underlag för att redan i planeringsstadiet se var det finns möjlighet till utsålde konserter. Det är inte minst viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Kan man planera och placera konserterna smartare så att fler kan se sin favoritartist och samtidigt ha kortare resväg dit så har vi kommit en bra bit på väg.

Nu när de flyttar in i Brewhouse Inkubator blir de en del av en kreativ mylla med sextio olika företag, allt från produktionsbolag, bokningsbolag och arrangörer, till reklam och PR, utbildningar och design.

Mario Willing igen:

— Det känns väldigt bra att vara en del av Brewhouse Inkubator och bli en del av sammanhanget här. Det ger oss bästa möjliga förutsättningar för att utveckla Feelloud och göra fansens röst hörd, säger Mario Willing.

www.feelloud.com

www.brewhouse.se/inkubator

Daniel Johansson
daniel@musikindustrin.se